Μάρκετινγκ, μια εμπειρία πάθους, στρατηγικής, τεχνολογίας, δημιουργίας…

Μάρκετινγκ, μια εμπειρία πάθους, στρατηγικής, τεχνολογίας, δημιουργίας…

Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2013 στην ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, την παλαιότερη μηνιαία έκδοση του κλάδου των γραφικών τεχνών στην Ελλάδα, όπου διατηρώ μια στήλη με ελεύθερο περιεχόμενο μέσα από την οποία σχολιάζω θέματα αιχμής της βιομηχανίας...
Ωραίος ο καφές, ωραίος κι ο μπουφές…

Ωραίος ο καφές, ωραίος κι ο μπουφές…

Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουνίου 2013 στην ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, την παλαιότερη μηνιαία έκδοση του κλάδου των γραφικών τεχνών στην Ελλάδα, όπου διατηρώ μια στήλη με ελεύθερο περιεχόμενο μέσα από την οποία σχολιάζω θέματα αιχμής της βιομηχανίας και...
Μέρες Μαγιού…

Μέρες Μαγιού…

Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαΐου 2013 στην ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, την παλαιότερη μηνιαία έκδοση του κλάδου των γραφικών τεχνών στην Ελλάδα, όπου διατηρώ μια στήλη με ελεύθερο περιεχόμενο μέσα από την οποία σχολιάζω θέματα αιχμής της βιομηχανίας και φιλοδοξώ...
Αι ειδοί του Μαρτίου 2013

Αι ειδοί του Μαρτίου 2013

Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στο τεύχος Απριλίου 2013 στην ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, την παλαιότερη μηνιαία έκδοση του κλάδου των γραφικών τεχνών στην Ελλάδα, όπου διατηρώ μια στήλη με ελεύθερο περιεχόμενο μέσα από την οποία σχολιάζω θέματα αιχμής της βιομηχανίας και...
Το marketing, το πάθος και το τέλειο…

Το marketing, το πάθος και το τέλειο…

Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαρτίου 2013 στην ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, την παλαιότερη μηνιαία έκδοση του κλάδου των γραφικών τεχνών στην Ελλάδα, όπου διατηρώ μια στήλη με ελεύθερο περιεχόμενο μέσα από την οποία σχολιάζω θέματα αιχμής της βιομηχανίας και...
8+1 ερεθίσματα για ένα νέο επιχειρείν

8+1 ερεθίσματα για ένα νέο επιχειρείν

Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου 2013 στην ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ, την παλαιότερη μηνιαία έκδοση του κλάδου των γραφικών τεχνών στην Ελλάδα, όπου διατηρώ μια στήλη με ελεύθερο περιεχόμενο μέσα από την οποία σχολιάζω θέματα αιχμής της βιομηχανίας και...