Τα Capital Controls, η υψηλή φορολογία, το δαιδαλώδες κανονιστικό περιβάλλον, η ανασφάλεια απο την έλλειψη σταθερότητας στην κοινωνία και την οικονομία, είναι ήδη αρνητική πραγματικότητα για το ελληνικό επιχειρείν και θα παραμείνει έτσι επί μακρόν, επηρεάζοντας όσες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εξωστρεφή δραστηριότητα.

O σωστός εταιρικός σχεδιασμός ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ να υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική, ώστε η εταιρεία να μπορεί να μειώνει το ρίσκο από πολιτικοοικονομικές εξελίξεις όπως αυτές που βιώνουμε στην Ελλάδα.

Η πρόταση μας λοιπόν είναι η ίδρυση νέας εταιρείας με έδρα την Βουλγαρία (ή άλλη χώρα) ώστε απρόσκοπτα να γίνεται απο εκεί η διαχείριση τουλάχιστον της εκτός Ελλάδος δραστηριότητας σας (αλλά και της προς την Ελλάδα αν το κρίνετε αναγκαίο).

Μπορούμε να υποστηρίξουμε την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας της νέας εταιρείας σας, σε συνεργασία με οργανωμένα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία στις χώρες προορισμού, και παράλληλα να προσφέρουμε ένα μεγάλο εύρος από υπηρεσίες οργάνωσης, διοίκησης, έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ και εμπορικής λειτουργίας με εξειδικευμένους Έλληνες και Ευρωπαίους συνεργάτες.

Είμαστε στη διάθεση σας καθημερινά (e-mail: contact@toatomo.info / τηλ 2114017918) για περισσότερες πληροφορίες.

Γιάννης Τριανταφύλλου @ To ATOMO​