Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα στην αγορά είναι η αποτυχία πολλών να μετρήσουν το αποτέλεσμα των ενεργειών marketing που κάνουν.

Το πρόβλημα δεν είναι η απουσία μηχανισμών ή εργαλείων, είναι η αδυναμία καθορισμού ουσιαστικών στόχων στην αρχή της καμπάνιας, ώστε να είναι εφικτή η κατ’αντιστοιχία μέτρηση των αποτελεσμάτων αργότερα.

Όπως εξηγούσα τις προάλλες, ως mentor σε κάποιο επιχειρηματικό εργαστήριο, τα εργαλεία της επικοινωνίας ή του επιχειρείν διαρκώς εξελίσσονται για να διευκολύνουν τη δραστηριότητα μας και να κάνουν το αποτέλεσμα της όσο γίνεται προβλέψιμο και εξαρτώμενο από την δουλειά μας, η κουλτούρα όμως του επιχειρείν παραμένει σταθερή: για να έχουν αποτέλεσμα οι στόχοι μας πρέπει να είναι SMART, συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα και επίκαιροι. Και αυτό απλώνεται σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης.

1 – Specific – Συγκεκριμένοι
Τι ακριβώς επιδιώκει να επιτύχει η καμπάνια σας ; Για παράδειγμα, ο στόχος σας είναι να αυξηθεί ο καταλόγος των e-mail σας μέσα από μια καμπάνια social media; Ο στόχος σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τον συγκεκριμένο αναμενόμενο αριθμό νέων εγγραφών.

2 – Measureable – Μετρήσιμοι
Στη συνέχεια, απομονώστε τις μεταβλητές που θα σας βοηθήσουν να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων στοιχείων της καμπάνιας. Σύμφωνα με το παράδειγμα μας, ο στόχος σας θα πρέπει τώρα να αναφέρει πόσες εγγραφές ελπίζετε να δημιουργήσετε μέσω των social media σε σχέση με άλλα κανάλια.

3 – Attainable – Εφικτοί
Σπάστε τους στόχους που είναι υπερβολικά ευρείς ή πολύπλοκοι σε μικρότερους, πιο συγκεκριμένους. Αυτό επιτρέπει την ακριβή μέτρηση.

4 – Results-oriented – Προσανατολισμένοι στα Αποτελέσματα
Οι στόχοι πρέπει να περιλαμβάνουν το ευρύτερο επιχειρηματικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, πώς το ποσοστό των νέων εγγραφών e-mail θα συγκριθεί σε σχέση με ένα παρόμοιο χρονικό διάστημα πριν από την καμπάνια.

5 – Time-Bond – Επίκαιροι
Είτε δύο ημέρες ή δύο μήνες, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με ημερομηνία λήξης καθιστά εύκολο να εκτιμηθεί κατά πόσον ο στόχος ολοκληρώθηκε.

Με βάση τα παραπάνω, ο στόχος σας μπορεί τώρα να μοιάζει κάπως έτσι: «Στο τέταρτο τρίμηνο, να αποκτήσουμε 2.000 νέες εγγραφές στον κατάλογο των e-mail μας μέσω των social media, δηλαδή αύξηση 20% στο σύνολο των νέων εγγραφών email σε σχέση με το 3ο τρίμηνο.”

Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε στρατηγικά και να αναρωτιόμαστε πώς ένας επιμέρους στόχος (πχ μιας social media καμπάνιας) θα βοηθήσει την επίτευξη των μεγαλύτερων στόχων της εταιρείας. Και να μην ξεχνάτε πως ένας SMART στόχος, δεν θα σας βοηθήσει απλά να μετρήσετε την επιτυχία σας αλλά θα σας δείξει και περιοχές για βελτίωση και προσαρμογή, οδηγώντας τελικά το marketing σας σε συνολική επιτυχία.