Μία από τις πλέον συνηθισμένες συζητήσεις στο online marketing είναι το SEO, η ανάδειξη, χρήση και παρακολούθηση λέξεων-κλειδιών ώστε η σελίδα μας να «βγαίνει ψηλά» στις μηχανές αναζήτησης του internet. Κι όσο αλλάζουν και βελτιώνονται οι μαθηματικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης, τόσο ξανανοίγει η συζήτηση για νεες λέξεις, νέες τεχνικές κλπ κλπ. Συζήτηση όμως που χάνει την ουσία όταν η «πρωτιά» γίνεται αυτοσκοπός και παραβλέπει έναν «κομβικό» παράγοντα: τον πελάτη. Ο πελάτης, το τι διαβάζει, το τι αναζητά είναι ολοένα και περισσότερο το σημαντικό στην «αναζήτηση» και τις «λέξεις-κλειδιά». Ήδη, για παράδειγμα, τα Google Labs με το “Penguin update“ προτεραιοποιούν το SEO σε αναγνώσιμο περιεχόμενο από τα παραφρασμένα, μη αναγνώσιμα δεδομένα που -πολλές φορές- δεν βγάζουν καν νόημα, θυσία στον αγώνα της πρωτιάς.

Το παρακάτω infographic παρουσιάζει τις νέες τάσεις στην παραγωγή περιεχομένου που θα είναι χρήσιμο και θα αναδεικνύει την εταιρεία σας πραγματικά και ουσιαστικά, και στις μηχανές αναζήτησης.