Αδειες-εξπρές για 272 επαγγέλματα σε 7-50 ημέρες θα παρέχονται στους πολίτες από το κράτος μέσω του Διαδικτύου με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία, όπως ανακοίνωσε χθες (σ.σ. 07.02.2013) ο αρμόδιος υφυπουργός Μ. Βολουδάκης. Παρουσιάζοντας τον προγραμματισμό της κυβέρνησης για τα θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ο κ. Βολουδάκης επισήμανε 5 καινοτομίες που έχει ξεκινήσει η εφαρμογή τους μέσω της διαδικτυακής πύλης Ερμής (www.ermis.gov.gr), η οποία αναβαθμίζεται με στόχο να γίνει πιο εύχρηστη και φιλική στους πολίτες.

Συγκεκριμένα έχει ξεκινήσει η εφαρμογή των εξής:

 1. Ηλεκτρονική υπογραφή των πολιτών: Κάθε πολίτης που επιθυμεί εθελοντικά να συναλλάσσεται με το Δημόσιο μέσω Διαδικτύου μπορεί να προμηθεύεται από ένα ΚΕΠ κωδικούς που θα αποτελούν και την ηλεκτρονική του υπογραφή. Με τους κωδικούς θα μπορεί να εισέρχεται στην πύλη «Ερμής» και να αξιοποιεί τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το κράτος μέσω Ιντερνετ.
 2. Αυτόματη αδειοδότηση άσκησης επαγγέλματος: Εχει ήδη ξεκινήσει η παροχή αυτόματης αδειοδότησης για 272 επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου. Ο πολίτης που επιθυμεί, για παράδειγμα, να ανοίξει κομμωτήριο, απευθύνεται σε ένα ΚΕΠ και λαμβάνει τους κωδικούς της ηλεκτρονικής υπογραφής του. Κατόπιν εισέρχεται στην πύλη «Ερμής» και στον ιστοχώρο eugo.gr ακολουθώντας τα βήματα για την κατάθεση της αίτησης για να λάβει την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εκεί περιγράφονται όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζεται για να λάβει την άδεια. Αφού συλλέξει τα έγγραφα, μπορεί να τα σκανάρει και να τα αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που του προτείνεται. Οι υπηρεσίες οφείλουν σε εύλογο χρονικό διάστημα, από 7 έως 50 ημέρες, να απαντήσουν στον πολίτη που έκανε την ηλεκτρονική αίτηση. Εάν μετά το πέρας της προθεσμίας ο πολίτης δεν λάβει απάντηση, αυτοδίκαια μπορεί να ξεκινήσει την άσκηση του επαγγέλματος. Για τον λόγο αυτόν ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα δημοσιοποιήσει σήμερα υπουργική απόφαση με την οποία θα ζητά από όλους τους δημοσίους υπαλλήλους να διεκπεραιώνουν άμεσα τα αιτήματα για να μην υπερβαίνουν τα χρονοδιαγράμματα. Με αυτήν τη διαδικασία ο χρόνος τρέχει για τις δημόσιες υπηρεσίες και όχι για τους πολίτες, που γλιτώνουν τις ουρές αναμονής στα γκισέ.
 3. Στο πλαίσιο αυτό θα ακολουθήσουν και οι ηλεκτρονικές αδειοδοτήσεις βιοτεχνιών και βιομηχανικών επενδύσεων και η παροχή των προνοιακών επιδομάτων, εντός του 2013.
 4. Μέσα στον Φεβρουάριο θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική πληρωμή στα παράβολα γάμου, ΚΤΕΟ, έκδοσης διαβατηρίων και ταυτότητας, και ακολουθούν ορισμένα από τα σχετικά με την έναρξη επαγγέλματος. Θα δοθεί προτεραιότητα στην ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλων για τις αδειοδοτικές διαδικασίες των επαγγελμάτων παροχής υπηρεσιών.
 5. Μέχρι τον Ιούνιο του 2013 δεν θα διακινούνται υπηρεσιακά έγγραφα με έντυπη μορφή εντός των υπουργείων, παρά μόνο ηλεκτρονικά. Κάθε δημόσιος υπάλληλος των κεντρικών υπηρεσιών θα λάβει υποχρεωτικά ηλεκτρονική υπογραφή προκειμένου να παραλαμβάνει τα έγγραφα μέσω Διαδικτύου. Ηδη ισχύει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ως το τέλος του μήνα θα αρχίσει να ισχύει στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και ακολουθούν πολύ σύντομα τα υπουργεία Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Υγείας, Δικαιοσύνης.

«Το στοίχημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτεί από τη μία μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και από την άλλη απλά, πρακτικά βήματα για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης» δήλωσε στο «Εθνος» ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μ. Βολουδάκης. Υπογραμμίζει ότι το έργο βρίσκεται ουσιαστικά στην αρχή του δρόμου, καθώς «δίνεται προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών που γνωρίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τον πολίτη, για τις επιχειρήσεις και για τη δημόσια διοίκηση». Ο κ. Βολουδάκης τόνισε ότι η επιλογή των πολιτών να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές με το κράτος θα είναι εθελοντική, ανακοινώνοντας ότι εκτός της ηλεκτρονικής υπογραφής θα υπάρχει και «προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή», η οποία δίδεται με ένα στικ όπου ο πολίτης μπορεί να πραγματοποιήσει περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.

Ποια επαγγέλματα είναι στη λίστα
Η αυτόματη παροχή άδειας άσκησης επαγγέλματος με την ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών στην πύλη Ερμής προβλέπεται αρχικά για τα παρακάτω επαγγέλματα, τα οποία ξεπερνούν τα 272 στο σύνολό τους μαζί με τις υποκατηγορίες των δραστηριοτήτων.

 • Ξεναγός
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
 • Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης
 • Τεχνίτης συντήρησης έργων τέχνης – αποκατάστασης
 • Τεχνικός κινηματογράφου
 • Εμπορία νεότερων κινητών μνημείων
 • Δημοπρασία νεότερων κινητών μνημείων
 • Διεξαγωγή δημοπρασιών αρχαίων κινητών μνημείων (άρθρο 8, παρ. 4, Ν. 1599/1986)
 • Γεωπόνος
 • Δασολόγος
 • Κτηνίατρος
 • Γεωλόγος
 • Ιχθυολόγος
 • Εμπορία σπόρων σποράς, λοιπού πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων
 • Διενέργεια καλλιεργητικού ελέγχου σε σπόρους σποράς υπό επίσημη επίβλεψη
 • Διενέργεια δειγματοληψιών σε σπόρους σποράς
 • Διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων σπόρων σποράς
 • Διενέργεια δειγματοληψιών για αναλύσεις σε εδάφη, φυτικούς ιστούς, σε νερό άρδευσης
 • Τεχνίτης συνεργείου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
 • Σύμβουλος ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Πραγματογνώμονας σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Ελεγκτής τεχνικού ελέγχου οχημάτων
 • Ραδιοηλεκτρολόγος Α’
 • Ραδιοηλεκτρολόγος Β’
 • Ραδιοτεχνίτης
 • Βοηθός ραδιοτεχνίτη
 • Επαγγέλματα μηχανικών (19 ειδικότητες)
 • Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών
 • Υπηρεσίες οδικής βοήθειας
 • Τεχνικά επαγγέλματα
 • Ασκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
 • Ασκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
 • Ασκηση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου) από παραγωγό
 • Συμμετοχή σε λαϊκές αγορές με την ιδιότητα του επαγγελματία πωλητή
 • Συμμετοχή σε λαϊκές αγορές με την ιδιότητα του παραγωγού πωλητή
 • Συμμετοχή σε λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας
 • Ανακοίνωση λειτουργίας έκθεσης
 • Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων
 • Προσωρινή και περιστασιακή παροχή της υπηρεσίας διδασκαλίας α) σε φροντιστήρια δ/θμιας εκπαίδευσης, β) σε κέντρα ξένων γλωσσών, γ) κατ’ οίκον
 • Κατασκευαστής κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών
 • Παροχή υπηρεσιών για τα επάγγελματα του αργυραμοιβού, του παλαιοπώλη, του ενεχυροδανειστή και του ασχολουμένου με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών
 • Εργαστήρια αισθητικής
 • Εργαστήρια φυσικοθεραπείας
 • Οδοντοτεχνικά εργαστήρια
 • Καταστήματα οπτικών ειδών
 • Μονάδες αδυνατίσματος – διαιτολογικών μονάδων
 • Κομμωτές, κουρείς, τεχνίτες ποδιών νυχιών
 • Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)
 • Καταδυτικά συνεργεία (φυσικό/νομικό πρόσωπο)
 • Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοοων μικρών σκαφών
 • Ασκησης υπαίθριου εμπορίου επί πλοίων
 • Καταστήματα υγειονομικου ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων
 • Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
 • Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής
 • Σχολές εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοοων σκαφών ή θαλάσσιων μοτοποδηλάτων
 • Παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
 • Ναυτικός πράκτορας (φυσικό/νομικό πρόσωπο)
 • Οργανισμός Πιστοποίησης Αυτοδυτών (φυσικό/νομικό πρόσωπο)
 • Εναρξη λειτουργίας λουτρικής εγκατάστασης (φυσικό/νομικό πρόσωπο)
 • Επαγγέλματα Υγείας (Αισθητικός, βιολόγος, βοηθός νοσοκόμου, βοηθός οδοντιάτρου, βοηθός φαρμακείου, βρεφονηπιοκόμος, διαιτολόγος ΠΕ & ΤΕ, ειδικός τεχνικός προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών, επισκέπτης Υγείας / επόπτης δημόσιας υγιεινής, εργοθεραπευτής, κλινικός χημικός, κοιν. λειτουργός ΠΕ & ΤΕ, λογοθεραπευτής, οδοντοτεχνίτης, οπτικός, τεχνολόγος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, τεχνολόγος τροφίμων, τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων, φυσικός νοσοκομείων – μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, φυσικός νοσοκομείων – Ακτινοφυσικής Ιατρικής, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος, ιατροί όλων των ειδικοτήτων, νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, οδοντίατροι, κτηνίατροι, μαίες/μαιευτές, φαρμακοποιοί)

Συγγραφέας: Νίκος Β. Τσίτσας – Πηγή: ethnos.gr