Διψήφια πτώση της παραγωγής και των εσόδων της κατέγραψε το 2012 η ελληνική βιομηχανία εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων, μετά τη μείωση της παραγωγής της το 2011 κατά 24,6%, έναντι πτώσης 14,1% το 2010, 11,3% το 2009, 4,9% το 2008 και 3,7% το 2007.

Αντιμέτωπος με την ακόμη μεγαλύτερη πτώση της παραγωγής της, λόγω της αυξανόμενης συρρίκνωσης της κυκλοφορίας των έντυπων μέσων μαζικής ενημέρωσης και των διαφημιστικών εντύπων, ο κλάδος κατέγραψε το 2012 μείωση της παραγωγικής του δραστηριότητας για έκτο συνεχόμενο έτος.

Η πτώση του όγκου της παραγωγής του το εντεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 ανήλθε σε 20,4%.

Μειωμένη ήταν η παραγωγή του κλάδου και τους έντεκα μήνες του 2012, για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη στατιστικά στοιχεία.

Επίσης, η πτώση του κύκλου εργασιών του το τελευταίο δωδεκάμηνο με διαθέσιμα στοιχεία ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του προηγούμενου δωδεκαμήνου.

Ο κλάδος την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 παρουσίασε, όπως προαναφέρθηκε, μείωση του όγκου της παραγωγής του κατά 20,4%. Η πτώση ήταν μικρότερη από εκείνη που είχε καταγραφεί το 2011 (24,1%). Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2012, στο διάστημα αυτό μειώθηκαν κατά 45,05% η παραγωγή των εργασιών εκτύπωσης εφημερίδων και κατά 11,9% η παραγωγή των εργασιών εκτύπωσης περιοδικών, βιβλίων, διαφημιστικών και λοιπών εντύπων κάθε είδους, ενώ η παραγωγή των συναφών με την εκτύπωση βοηθητικών εργασιών/υπηρεσιών μειώθηκε κατά 21,0%.

O όγκος της παραγωγής του κλάδου στο ενδεκάμηνο του 2012 βρέθηκε σε επίπεδα τα οποία είναι κατά 54,2% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 45,8 μονάδες.

Η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου κινήθηκε καθοδικά και τους έντεκα πρώτους μήνες του 2012. Η εξέλιξη του όγκου παραγωγής του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -34,1% τον Ιανουάριο (-11,9% τον ίδιο μήνα του 2011), -31,5% τον Φεβρουάριο (-22,5%), -30,6% τον Μάρτιο (-26,1%), -27,1% τον Απρίλιο (-18,5%), -28,3% τον Μάιο (-19,0%), -24,7% τον Ιούνιο (-24,2%), -12,8% τον Ιούλιο (-23,2%), -15,5% τον Αύγουστο (-24,0%), -16,9% τον Σεπτέμβριο (-27,8%), -14,4% τον Οκτώβριο (-38,5%) και -9,2% τον Νοέμβριο (-28,5%).

Επίσης, πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδά του, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, τους δέκα πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -34,5% τον Ιανουάριο (-15,6% τον ίδιο μήνα του 2011), -28,9% τον Φεβρουάριο (-26,6%), -24,8% τον Μάρτιο (-33,5%), -28,8% τον Απρίλιο (-19,1%), -24,8% τον Μάιο (-21,1%), -21,1% τον Ιούνιο (-28,0%), -14,3% τον Ιούλιο (-22,0%), -7,5% τον Αύγουστο (-24,0%), -21,5% τον Σεπτέμβριο (-27,1%) και -4,7% τον Oκτώβριο (-39,1%).

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011 – Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώθηκε κατά 22,4%, δηλαδή περισσότερο απ’ ό,τι ο όγκος παραγωγής (2011/2010: -25,1%).

Τα έσοδά του το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011 – Οκτωβρίου 2012 ήταν κατά 51,6% χαμηλότερα από τα έσοδα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη κύκλου εργασιών την προαναφερθείσα περίοδο βρέθηκε στις 48,4 μονάδες (2005: 100 μονάδες).

Επίσης, από το τρίτο τρίμηνο του 2011 έως το ίδιο τρίμηνο του 2012 οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων μειώθηκαν κατά 4.755. Οι απασχολούμενοι περιορίστηκαν από 20.350 άτομα στα 15.595 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 23,4%.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2009, η απασχόληση στον κλάδο ήταν μειωμένη κατά 43,9%, καθώς στην τριετία που μεσολάβησε χάθηκαν 12.174 θέσεις εργασίας.

Η παραγωγή του κλάδου αντιστοιχεί κατά την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2005, στο 1,9% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Επίσης, ο κύκλος εργασιών του κλάδου αντιστοιχεί, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στο 1,2% του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Πηγή: kathimerini.gr