Από τη Δευτέρα 24 Δεκεμβριου κλείνουμε το γραφείο και φεύγουμε εκτός πόλης για να αλλάξουμε παραστάσεις. Στο γραφείο επιστρέφουμε πάλι τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013, ενδιαμέσως θα διαβάζουμε τα e-mail μας και -αν προκύψει κάτι επείγον- θα απαντάμε και στα κινητά μας. Καλές γιορτές και καλή χρονιά!

As of Monday, December 24th, 2012 we close our office and leave the city to rest and freshen up our mind. We return on Monday, January 7th, 2013, in the meantime we will be monitoring our e-mails and -on urgent calls- reply our mobile phones. Enjoy the holidays and have a great New Year’s Day!