Διάβασα πρόσφατα και σας συστήνω ένα ενδιαφέρον βιβλίο που μπορεί να βοηθήσει επαγγελματικά αλλά και προσωπικά νέους αλλά και παλαιούς επιχειρηματίες: το «The Seven Habits of Highly Effective People» (πρώτη έκδοση 1989) του Stephen R. Covey.

Αρχικά ο συγγραφέας ορίζει το Paradigm Shift, την «αλλαγή υποδείγματος» ωθώντας τον αναγνώστη να καταλάβει πως μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική προοπτική, μια άποψη διαφορετική από τη δική του, ότι δύο άνθρωποι μπορούν να δουν το ίδιο πράγμα και όμως να διαφέρουν μεταξύ τους.

Στη συνέχεια εισάγει τις επτά συνήθειες του εξαιρετικά αποτελεσματικου ανθρώπου, κατάλληλα ομαδοποιημένες. Οι πρώτες τρεις συνήθειες σχετίζονται με την ανεξαρτησία ή αυτοκυριαρχία:

Habit 1: Be Proactive – πάρε πρωτοβουλίες, συνειδητοποιώντας ότι οι αποφάσεις σου είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα στη ζωή σου, και βέβαια πάρε την ευθύνη για τις επιλογές σου και τις συνέπειες που ακολουθούν.

Habit 2: Begin with the End in Mind – Ανακάλυψε τον εαυτό σου, ξεκαθάρισε τις πλέον σημαντικές αξίες του χαρακτήρα σου και τους στόχους της ζωής. Οραματίσου τα ιδανικά χαρακτηριστικά για κάθε έναν από τους διάφορους ρόλους και σχέσεις. Δήλωσε ποιά είναι η αποστολή σου.

Habit 3: Put First Things First – Βάλε προτεραιότητα, σχεδίασε και υλοποίησε με βάση τη σημασία και όχι το επείγον. Αξιολόγησε κατά πόσον οι ενέργειες σου ανταποκρίνονται στον χαρακτήρα σου, εξυπηρετούν τους στόχους σου, σε βελτιώνουν.

Οι επόμενες τρεις συνήθειες αναφέρονται στην αλληλεξάρτηση (πχ τη συνεργασία με άλλους):

Habit 4: Think Win-Win – Προσπάθησε ειλικρινά για αμοιβαία επωφελείς λύσεις ή συμφωνίες, αξιολόγησε και σεβάσου τους ανθρώπους κατανοώντας πως το να κερδίσουν όλοι είναι μακροπρόθεσμα καλύτερο από το να κερδίσει ένας μόνο.

Habit 5: Seek First to Understand, Then to be Understood – Άκουσε τους άλλους και προσπάθησε να επηρεαστείς από αυτούς πρώτα και μετά προσπάθησε να τους επηρεάσεις εσύ. Δείχνεις έτσι ότι νοιάζεσαι, ότι έχεις θετική προσέγγιση στα προβλήματα.

Habit 6: Synergize – Συνδύασε τα πλεονεκτήματα των ανθρώπων μέσα στην ομάδα θετικά.

Η τελευταία -έβδομη- συνήθεια μιλάει για την αυτοανανέωση:

Habit 7: Sharpen the Saw – Ισορρόπησε και ανανέωνε διαρκώς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες.

Μερικές σημαντικές φράσεις που σημείωσα:

“But until a person can say deeply and honestly, “I am what I am today because of the choices I made yesterday,” that person cannot say, “I choose otherwise.”

“Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply.”

“…to learn and not to do is really not to learn. To know and not to do is really not to know.”

“It is one thing to make a mistake, and quite another thing not to admit it. People will forgive mistakes, because mistakes are usually of the mind, mistakes of judgment. But people will not easily forgive the mistakes of the heart, the ill intention, the bad motives, the prideful justifying cover-up of the first mistake.”

“Habit is the intersection of knowledge (what to do), skill (how to do), and desire (want to do).”

“Admission of ignorance is often the first step in our education.”

“To maintain the P/PC Balance, the balance between the golden egg (production) and the health and welfare of the goose (production capability) is often a difficult judgment call. But I suggest it is the very essence of effectiveness.”

“As you care less about what people think of you, you will care more about what others think of themselves.”

“There’s no better way to inform and expand you mind on a regular basis than to get into the habit of reading good literature.”