Αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερη πτώση της παραγωγής της, λόγω της αυξανόμενης συρρίκνωσης της κυκλοφορίας των έντυπων μέσων μαζικής ενημέρωσης και των διαφημιστικών εντύπων, είναι εφέτος η ελληνική βιομηχανία εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων, μετά τη μείωση της παραγωγής της το 2011, για πέμπτο συνεχόμενο έτος, κατά 24,6%, έναντι πτώσης 14,1% το 2010, 11,3% το 2009, 4,9% το 2008 και 3,7% το 2007.

Η πτώση του όγκου της παραγωγής της, το πρώτο επτάμηνο του 2012, ανήλθε σε 26,6%, έναντι 6,7% του συνόλου της βιομηχανικής παραγωγής. Μειωμένη είναι η παραγωγή του κλάδου όλους τους μήνες του τρέχοντος έτους. Επίσης, η πτώση του κύκλου εργασιών του το τελευταίο δωδεκάμηνο με διαθέσιμα στοιχεία ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του προηγούμενου δωδεκαμήνου.

Ο κλάδος την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2012 παρουσίασε, όπως προαναφέρθηκε, μείωση του όγκου της παραγωγής του κατά 26,6%. Η πτώση ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που είχε καταγραφεί το 2011 (22,0%). Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2012, στο διάστημα αυτό μειώθηκαν κατά 49,1% η παραγωγή των εργασιών εκτύπωσης εφημερίδων και κατά 16,2% η παραγωγή των εργασιών εκτύπωσης περιοδικών, βιβλίων, διαφημιστικών και λοιπών εντύπων κάθε είδους, ενώ η παραγωγή των συναφών με την εκτύπωση βοηθητικών εργασιών/υπηρεσιών μειώθηκε κατά 20,5%.

O όγκος της παραγωγής του κλάδου στο επτάμηνο του 2012 βρέθηκε σε επίπεδα τα οποία είναι κατά 54,0% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 46,0 μονάδες.

Η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου κινήθηκε καθοδικά και τους επτά πρώτους μήνες του 2012. Η εξέλιξη του όγκου παραγωγής του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -34,1% τον Ιανουάριο (-11,9% τον ίδιο μήνα του 2011), -31,5% τον Φεβρουάριο (-22,5%), -30,6% τον Μάρτιο (-26,1%), -27,1% τον Απρίλιο (-18,5%), -28,3% τον Μάιο (-19,0%), -24,7% τον Ιούνιο (-24,2%) και -12,8% τον Ιούλιο (-23,2%).

Επίσης, πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδά του, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, τους επτά πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -34,5% τον Ιανουάριο (-15,6% τον ίδιο μήνα του 2011), -28,9% τον Φεβρουάριο (-26,6%), -24,8% τον Μάρτιο (-33,5%), -28,8% τον Απρίλιο (-19,1%), -24,8% τον Μάιο (-21,1%), -21,1% τον Ιούνιο (-28,0%) και -14,3% τον Ιούλιο (-22,0%).

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2011- Ιουλίου 2012, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώθηκε κατά 26,6%, δηλαδή όσο και ο όγκος παραγωγής (2011/2010: -22,5%).

Τα έσοδά του το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2011- Ιουλίου 2012 ήταν κατά 50,2% χαμηλότερα από τα έσοδα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη κύκλου εργασιών την προαναφερθείσα περίοδο βρέθηκε στις 49,8 μονάδες (2005: 100 μονάδες).

Επίσης, από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 ως το ίδιο τρίμηνο του 2012 οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων μειώθηκαν κατά 2.561. Οι απασχολούμενοι περιορίστηκαν από 19.625 άτομα στα 17.064 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 13,1%.

Η παραγωγή του κλάδου αντιστοιχεί κατά την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2005, στο 1,9% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Επίσης, ο κύκλος εργασιών του κλάδου αντιστοιχεί, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στο 1,2% του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

(Πηγή)