Μήνας επενδυτικών σχεδίων ο Οκτώβριος καθώς αρχίζουν οι υποβολές προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόλο ενώ αναμένεται η προκήρυξη της 2ης Δράσης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2012 αρχίζει η νέα περίοδος υποβολών προτάσεων για χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου 2012. Η χαμηλή απορροφητικότητα χρημάτων στον πρώτο κύκλο του 2012, μεταφραζεται στο ότι υπάρχουν αρκετά χρήματα στον νέο κύκλο για όσους θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα επένδυση.

Επιπλέον, από τον Απρίλιο με τροπολογία του, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει επιφέρει μια σειρά από αλλαγές και βελτιώσεις για τους επενδυτές:
– δεν ειναι πλέον υποχρεωτικό να υποβάλλεται εγκεκριμένο δάνειο μαζί με τον φάκελο της επένδυσης,
– αυξάνεται το ποσό των κτιριακών δαπανών ως μέρος της συνολικής επένδυσης (ήταν 40% και γίνεται 60% για μεγάλες επιχειρήσεις και 70% για μικρές και μεσαίες),
– απλουστεύεται γραφειοκρατικά το στάδιο της υλοποίησης καθώς ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να τροποποιήσει ελεύθερα εως και το 10% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με μεταβολές μεταξύ κατηγοριών ενεργειών.

Με τον Αναπτυξιακό Νόμο (3908/2011) ενισχύονται υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διαφόρων εταιρικών μορφών, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ σε γεωργία, μεταποίηση, τουρισμό και υπηρεσίες. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 15% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την γεωγραφική περιοχή της επένδυσης.

Ανάλογα με την μορφή της επένδυσης (Γενική Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Συνοχή, Τεχνολογική Ανάπτυξη) η ενίσχυση μπορεί να είναι συνδυασμός επιχορήγησης, επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στα γραφεία των Περιφερειών ή επικοινωνόντας μαζί μας.

Εν των μεταξύ, αναμένεται η προκήρυξη του 2ης Δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς του εμπορίου, υπηρεσιών, μεταποίησης και τουρισμού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν κτιριακές εργασίες, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και προβολή και προώθηση.

Μπορούν να κατατεθούν προτάσεις προϋπολογισμού από 30.000€ έως 300.000€ (για Μεταποίηση και Τουρισμό) ή 20.000€ έως 100.000€ (για Εμπόριο και Υπηρεσίες) και που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το μέσο όρο του τζίρου της εταιρείας την τελευταία τριετία.

Τα ποσοστά χρηματοδότησης (προδημοσίευση) είναι 50% για μικρές και 40% για μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ για τις περιφέρειες Ηπείρου, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης και Δυτ. Ελλάδας τα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10%.

Σημειώνουμε εδώ πως οι παραπάνω πληροφορίες είναι αυτά που γνωρίζουμε από την προδημοσίευση του προγράμματος που έγινε τον Μάϊο. Η επίσημη προκύρηξη ΔΕΝ έχει γίνει ακόμα, οπότε προθεσμίες υποβολής (θα υπάρξει επαρκής χρόνος αρκεί να μην τα αφήσετε όλα τελευταία στιγμή!), επιλέξιμοι ΚΑΔ καθώς και άλλες λεπτομέρειες του προγράμματος θα προσδιοριστούν με την επίσημη προκήρυξη της δράσης (αναμένεται εντός των ημερών), μπορείτε πάντως να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για την πρόοδο και τις ανακοινώσεις του προγράμματος μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του και, αφού βαλετε σε μία σειρά τις σκέψεις σας για τις επενδυτικές σας ανάγκες και προοπτικές, να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε το επενδυτικό σας σχέδιο και να προετοιμάσουμε την πρόταση χρηματοδότησης του.

Οι συνεργάτες του γραφείο μου κι εγώ προσωπικά, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε και καθοδηγήσει σωστά και ολοκληρωμένα στην σωστή οργάνωση του επενδυτικού σας σχεδίου, την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης (με έμφαση στα σημεία εκεινα που αυξάνουν τη βαθμολογία σας) καθώς και στην μετέπειτα υλοποίηση του έργου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2114017918 και 6937252420 ή στο email contact@toatomo.info προκειμένου να έχουμε μια πρώτη επικοινωνία.