Έχει μέλλον το «μοίρασμα» («share») αρχείων στα social media; Με το θέμα αυτό ασχολείται μια πρόσφατη έρευνα της Beyond (συνοπτικά στοιχεία στο infographic), βασισμένη σε ένα κοινό από 2000 social media users στην Αγγλία και την Αμερική, ηλικίας από 16 έως 40 ετών, ενεργούς σε Twitter, Facebook ή Google+.

Μπορεί το κοινό των χωρών αυτών να διαφέρει ως προς την συμπεριφορά του σε σχέση με το κοινό στην Ελλάδα, αλλά τα συμπερασμάτα της έρευνας εμφανίζουν τάσεις που ήδη βλέπουμε να αναπτύσσονται και στη χώρα μας, όπως η σταδιακή (επι)στροφή στο «μοίρασμα με προσωπικό χαρακτήρα». Διαβάστε συνοπτικά τα συμπεράσματα της έρευνας παρακάτω:

First, sharing to selective lists — the Google+ Circles model — is on the rise. While only 40% of social media users have grouped their friends and followers into lists, the concept appeals to 62% of users.

Second, frictionless sharing — Spotify songs shared to Facebook, for example — is on the rise. Some 67% of social media users have allowed an app to post to their profile, listened to a song that was automatically shared to their profile or read an article that was automatically shared to their profile.

Third, discounts and giveaways will spur sharing of branded content. People are more willing to share content if there are incentives. Some 60% of social media users say they would opt to post about a product or service if they were offered a discount or deal.

Fourth, the rate of social sharing will plateau as Facebook reaches the majority of the world’s population. New users are more excited than seasoned users to share content, and as all users become veterans they will be less frequent sharers.

Fifth, sharing will become personal again, as it was in the early days of social networking for many of us. New apps will focus on personal achievements and actions.

Sixth, the same three factors — informing friends, expressing an opinion and humor — will continue to drive us to share content. Some 88% of users update their status and 85% add photos multiple times per month.

Beyond suggests that the “billion dollar opportunity” for brands will be to win at frictionless and incentivized sharing.

ή αναζητείστε αναλυτικότερα στοιχεία στη σχετική δημοσίευση στο site της Beyond.