Αν η δικιά σου σκέψη είναι μπερδεμένη, σκέψου πόσο περισσότερο θα μπερδευτεί η σκέψη όσων θα σε ακούσουν. Ο αποτελεσματικός ομιλητής πρέπει να έχει ξεκάθαρη, οργανωμένη και με περιεχόμενο παρουσίαση. Μια τέτοια παρουσίαση, για να έχει επιτυχία, πρέπει:

  • να κερδίζει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου από την αρχή
  • να κάνει έγκαιρα ξεκάθαρο το μήνυμα ή το θέμα της
  • να χρησιμοποιεί επιχειρήματα και αποδείξεις ώστε να εδραιώνει αξιοπιστία και να εμπνέει σεβασμό και εμπιστοσύνη
  • να κλείνει αφήνοντας στο ακροατήριο ένα ευχάριστο, αξιομνημόνευτο αίσθημα.