Κάθε εταιρεία, για να προωθήσει και -τελικά- πουλήσει τα προϊόντα της χρειάζεται περιεχόμενο. Περιεχόμενο που παράγει και χρησιμοποιεί-διανέμει με διάφορους τρόπους πολύ πριν ακόμα κάποιος πωλητής της προσεγγίσει κάποιον πελάτη. Που, πως και τί, από το στάδιο της ενημέρωσης ως το τελικό στάδιο της πώλησης, αποτυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά στο παραπάνω ενημερωτικό γράφημα, το οποίο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό πλαίσιο Content Marketing. To infographic βρήκα εδώ και η πηγή του είναι εδώ.