Η σημαντική λέξη του τίτλου είναι το «ή». Ειδικά οι δημιουργικές υπηρεσίες, ή καλές θα είναι ή φτηνές ή γρήγορες, ο συνδυασμός τους παράγει μερικά καταπληκτικά και απευκτέα απότελέσματα όπως θα δείτε διαβάζοντας το έξυπνο αυτό σκίτσο που βρήκα να κυκλοφορεί σε κάποια blog σχετικά με το design. Διαβάστε και σκεφτείτε…