Ένα ενδιαφέρον γράφημα, που παρουσιάζει τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας Lean Startup, η οποία ανήκει στον επιχειρηματία Eric Ries. Η μεθοδολογία επικεντρώνει στην ταχύτερη προτυποποίηση της επιχειρηματικής ιδέας, ώστε να εισαχθούν τα προϊόντα στην αγορά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, βοηθώντας επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη να κάνουν καλύτερη και ταχύτερη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η ταχύτητα είναι κυρίαρχο στοιχείο στη λογική του Lean Startup, ειδικά σε περιπτώσεις startup εταιρειών, σε αντίθεση με την κρατούσα λογική που θέλει την προϊοντική ανάπτυξη να κατευθύνεται από το «λιγότερο κόστος». Για μία Lean Startup εταιρεία, η συγκράτηση του κόστους επιτυγχάνεται μέσα από την ταχύτητα ανάπτυξης του πρωτοτύπου και μέσα από το παράλληλο χτίσιμο προϊόντων, αγοράς και νέων ιδεών.

Αυτό που τις ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες είναι ότι ακόμα και όταν μπορούν να διαθέσουν οικονομικούς πόρους χωρίς περιορισμούς, έχουν αναπτύξει αυστηρή πειθαρχία στο πότε πρέπει να αρχίσουν να ξοδεύουν: μόνο αφού τα θεμελιώδη στοιχεία του επιχειρηματικού μοντέλου έχουν εμπειρικά επαληθευθεί.

Σημαντική παράμετρος για την διαρκή καινοτομία είναι και η ανάπτυξη της δομής της εταιρείας με τρόπο ώστε τα στελέχη της να νιώθουν και να λειτουργούν με την φιλοσοφία και την πειθαρχία ενός επιχειρηματία.

Όσο για το «απαραίτητο» επιχειρηματικό όραμα, αυτό είναι παρόν περισσότερο από ποτέ και μάλιστα φιλτράρεται και ενισχύεται από την αρχή της επιχειρηματικής προσπάθειας μέσα από την αλληλεπίδραση με την ίδια την αγορά, με συνεργάτες και πελάτες, καθώς με τη διαδικασία αυτή εγκαταλείπονται τα στοιχεία που είναι χωρίς προοπτική και ενισχύονται τα ρεαλιστικά και υποσχόμενα…

* Αν πιστεύετε ότι κάτι από τα παραπάνω μπορεί να εφαρμοστεί στην εταιρεία σας, περιμένουμε το μήνυμα σας (στο ytriantafyllou@gmail.com ή το +30 6937 252420) για να κανονίσουμε μια συνάντηση. Ξεκινώντας από ένα audit στα τμήματα και τις εταιρικές διεργασίες, θα αποτυπώσουμε τις ανάγκες της εταιρείας σας, ώστε να σχεδιάσουμε την κατάλληλη στρατηγική αλλά και να οργανώσουμε και συντονίσουμε την ομάδα που θα αναβαθμίσει την επιχειρηματική σας λειτουργία.