Ένα infographic «αποκαλυπτικό» για τα όσα συμβαίνουν στον ψηφιακό μας κόσμο. Οι αριθμοί είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες…

  • 98,000 tweets
  • 13,000 iPhone apps downloaded
  • Over 125 WordPress plugins downloaded
  • 695,000 Facebook status updates
  • Almost 695,000 search queries
  • 168,000,000 emails sent
  • 100 new accounts created at LinkedIn
  • 20,000 new posts on tumblr, the up-and-coming microblogging platform