Μοιάζει να είναι μόνο μια μικρή αναβάθμιση, είναι όμως μια πολύ σημαντική εξέλιξη στον “εξανθρωπισμό” των status του facebook: πλέον μπορούμε να επισημαίνουμε (tag) και να «εισάγουμε» στην κουβέντα μας τους φίλους μας μόνο με το μικρό τους όνομα, όπως γίνεται στην πραγματική ζωή.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα tags, αυτά προκύπτουν όταν ένας χρήστης βάλει το σύμβολο “@” και κατόπιν πληκτρολογήσει το όνομα του προφίλ ενός φίλου του. Η πρώτη αλλαγή, που είχε ήδη γίνει από καιρό, ήταν ότι οι χρήστες δεν ήταν πλέον υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το σύμβολο “@” και μπορούσαν αντ’αυτού να πληκτρολογήσουν μόνο το όνομα: το facebook εμφάνιζε στη συνέχεια όλες τις πιθανές περιπτώσεις κάτω από τη γραμμή του status.

Από την Πέμπτη 05.05 πλέον, τα status μας γίνονται πιό ανθρώπινα, πιό καθημερινά, πιό σύντομα: μόλις εισάγουμε το πλήρες tagged όνομα με τον παραπάνω τρόπο, πατάμε μια φορά το πλήκτρο διαγραφής και σβήνουμε στη συνέχεια το επώνυμο του φίλου μας (και όποιο άλλο στοιχείο έχει βάλει π.χ. αρχικό πατρωνύμου), χωρίς να χάσουμε την επισήμανση.

Έτσι, μόλις δημοσιεύσουμε την πρόταση μας, αυτόματα θα δημοσιευθεί και στον «τοίχο» του/των φίλων μας που είναι επισημασμένοι, τεχνικά όπως ακριβώς και στο παρελθόν, πολύ πιό ευέλικτα και φιλικά όμως από πλευράς ουσίας…

Πηγή