Με απόφαση του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων έργου προς ένταξη στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 14:00 (02:00μμ) ώρα της 14ης Ιουνίου 2011 (14-06-2011). Οι αντίστοιχες υποβολές των φακέλλων δικαιολογητικών θα ακολουθήσουν. Με την ίδια απόφαση συμπληρώνονται και διορθώνονται εκ παραδρομής σφάλματα και παραλείψεις στο σώμα του οδηγού του προγράμματος. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τον επικαιροποιημένο Οδηγό εδώ.