Με περισσότερες από 140.000 επιχειρήσεις (γράφημα) να δραστηριοποιούνται στην εκτυπωτική βιομηχανία πανευρωπαϊκά, στην πλειοψηφία τους μικρές, η βιομηχανία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια σταδιακή διαδικασία εξυγίανσης, με αναμενόμενη μείωση του αριθμού των εταιρειών από 2%-5% ετησίως, ανάλογα με τον κλάδο.

Σημαντική τάση είναι η, έστω και με αργούς ρυθμούς, συγκράτηση των εσόδων συνοδεύεται από αύξηση της αξίας ανά μονάδα εκτύπωσης και την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (προσωποποίηση κ.λπ.). Οι εμπορικές εκτυπώσεις αποτελούν τον κύριο όγκο των παραγγελιών, περίπου το 50% του συνόλου του τζίρου, με τις in-house εκτυπώσεις και τις εκτυπώσεις συσκευασίας να αντιπροσωπεύουν από 10% περίπου του συνολικού τζίρου.

Συγκρινόμενη σε αριθμό εταιρειών και τζίρο, η Γερμανία έχει τη μεγαλύτερη εκτυπωτική βιομηχανία στην Ευρώπη. Οι τέσσερις μεγαλύτερες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, και Ηνωμένο Βασίλειο) συνεισφέρουν περίπου τα δύο τρίτα του εκτυπωτικού τζίρου της Δυτικής Ευρώπης, με τις υπόλοιπες 12 χώρες που μοιράζονται το υπόλοιπο ένα τρίτο. Αξιοσημείωτο το ότι η Ιταλία και η Ισπανία έχουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων αναλογικά με τον τζίρο των αγορών τους.

Σύμφωνα με την InfoTrends, το μέγεθος της ευρωπαϊκής εκτυπωτικής βιομηχανίας είναι σημαντικό, κυριαρχούν όμως οι μικρές επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός από τα ηλεκτρονικά μέσα είναι σημαντικός, δεδομένου ότι οι δαπάνες διαφήμισης κινούνται ολοένα και περισσότερο προς τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Αν και η διεθνής κρίση του 2009 δεν άφησε την τάση αυτή να φανεί, οι προοπτικές δεν παρουσιάζονται εν γένει θετικές. Πάντως, παρ’ όλο το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, πολλές εταιρείες αναπτύσσονται και, με μέγεθος περίπου 150 δις € η εκτυπωτική βιομηχανία παραμένει ένας σημαντικός βιομηχανικός κλάδος, προσφέροντας ευκαιρίες σε τμήματα της αγοράς που ως σήμερα δεν είχαν μπει στο κέντρο της προσοχής. Ευκαιρίες που όμως προϋποθέτουν πως οι πάροχοι υπηρεσιών εκτυπωσης όχι μόνο θα προσαρμοστούν με τον ανταγωνισμό του κλάδου, αλλά θα υιοθετήσουν μια προσέγγιση προστιθέμενης αξίας σε όλα τα προϊόντα τους.

Πηγή: InfoTrends’ “Sizing the European Printing Industry” forecast