Την έναρξη λειτουργίας του Νέου Επενδυτικού Νόμου από την Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Η υποβολή προτάσεων θα διαρκέσει έως τις 31 Μαϊου 2011.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση οι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια για υπαγωγή στις κατηγορίες των γενικών καθεστώτων του επενδυτικού νόμου, καταρχήν ηλεκτρονικά, και κατόπιν στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Με την πρώτη προκήρυξη του νέου επενδυτικού νόμου (α΄εξάμηνο 2011) διατίθενται κίνητρα ύψους 800 εκατ. ευρώ ενισχύσεων και 2,2 δισ, ευρώ φοροαπαλλαγών για τα σχέδια που θα υποβληθούν στη Γενική επιχειρηματικότητα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Συνοχή.

Στα μέσα Μαΐου ξεκινά και η προκήρυξη των Ειδικών καθεστώτων με την Επιχειρηματικότητα των Νέων, τα Clusters και τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια τα οποία θα μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για τη δεύτερη προκήρυξη προβλέπονται επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για τη Γενική Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή, ύψους περίπου 1,2 δισ ευρώ. Σημειώνεται ότι τα ποσά επιχορηγήσεων και leasing για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων για Τεχνολογική Ανάπτυξη και για Περιφερειακή Συνοχή, που δεν θα απορροφηθούν στην πρώτη προκήρυξη, μεταφέρονται στο δεύτερο εξάμηνο.

Ο υπουργός επεσήμανε ιδιαίτερα την καινοτόμο διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων και τόνισε ότι «δεν υπάρχει πλέον καμία επαφή του επενδυτικού κοινού με τους αξιολογητές παρά μόνο στην υποβολή του φακέλου»..

Ο υποψήφιος επενδυτής:

  • Εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων του υπουργείου και λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
  • Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και των απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Εκτυπώνει την αίτηση και υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο «Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών» της Περιφερειάς του.

Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες.

Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής.

Επίσης, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η έναρξη ειδικών προγραμμάτων μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, για τη στήριξη του εμπορίου με κρατικές ενισχύσεις, με στοχευμένες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να υποστηριχθεί ο εμπορικός κόσμος της χώρας, που κι αυτός δοκιμάζεται από την κρίση.

* Εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες του γραφείου μου μπορούν να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό του επιχειρηματικού σας σχεδίου, την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης και να σας υποστηρίξουν στην υλοποίηση της επένδυσης σας. Επικοινωνήστε στο toatomo@gmail.com και τηλεφωνικά στο +30 6937 252420