πηγή

ΤΟ ΑΤΟΜΟ σχολιάζει: Αν και ο συνολικός αριθμός των χρηστών των δύο υπηρεσιών διαφέρουν σημαντικά, οι υπόλοιποι αριθμοί παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες. Στα ενδιαφέροντα που θα παρατηρήσετε είναι ότι πλέον πολλοί περισσότεροι άνθρωποι συνδέονται τακτικά στον λογαριασμό τους στο Facebook, επίσης -για όσους ασχολούνται με την διαφήμιση και προώθηση προϊόντων- ότι παρ’ όλο που λιγότεροι άνθρωποι «ακολουθούν» μάρκες στο Twitter από ότι στο Facebook, όσοι ακολουθούν στο Twitter έχουν σχεδόν 18% περισσότερες πιθανότητες να αγοράσουν κάτι από τη μάρκα που ακολουθούν σε σχέση με το αντίστοιχο κοινό του Facebook.