* της Χριστίνας Δαμουλιάνου από την Οικονομική Καθημερινή της 31.12.2010

Συστάσεις προς τις επιχειρήσεις.

– Προετοιμασθείτε ότι η υπευθυνότητα και η μέτρηση των αποτελεσμάτων γίνονται ρουτίνα.
– Κατανοήστε ότι οι καταναλωτές είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις σωστές πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
– Εφαρμόστε την τεχνολογία ως εργαλείο οργάνωσης και ελέγχου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της επιχείρησης.
– Εξετάστε τα θέματα ασφάλειας και την πιθανή απαιτούμενη επένδυση σε αυτόν τον τομέα.
– Βελτιώστε τη διοίκηση των επιχειρήσεων, μειώνοντας το υπερβάλλον προσωπικό και τις διαδικασίες.
– Βελτιώστε τη διαχείριση ρευστών διαθεσίμων και ρευστότητας. Εφαρμόστε επιχειρησιακά μοντέλα που έχουν συστήματα πλήρους ελέγχου σε κάθε επίπεδο και μόνιμη διοικητική δραστηριότητα.

Συστάσεις προς τους μάνατζερς

– Προετοιμαστείτε ότι οι μάνατζερς είναι λιγότερο προϊστάμενοι και περισσότερο σύμβουλοι και καθοδηγητές.
– Κατανοήστε την εταιρική διακυβέρνηση.
– Αποκτήστε γνώσεις διαχείρισης έργου οι οποίες γίνονται αποφασιστικής σημασίας.
– Αναπτύξτε γνώσεις και ικανότητες εποπτείας και διαχείρισης του πιστωτικού κίνδυνου.
– Μάθετε να αντιμετωπίζετε τη διαφορετικότητα.
– Προετοιμαστείτε για το γεγονός ότι περισσότερη εργασία μεταβιβάζεται στις ομάδες έργου.
– Αποκτήστε μεγαλύτερη πείρα στη διαχείριση κρίσεων.
– Μάθετε να δουλεύετε με «προσωρινούς μάνατζερς» (interim managers).