Μια μικρή ταινία του 2007 που είναι σήμερα τόσο μα τόσο επίκαιρη και στα καθ’ υμάς…