Την 23η θέση, μεταξύ των 30 χωρών του ΟΟΣΑ, καταλαμβάνει η Ελλάδα σε κατάταξη που ταξινόμησαν ερευνητές του Χάρβαρντ και αφορά στη διείσδυση, την ταχύτητα και το κόστος των ευρυζωνικών δικτύων.

Το Κέντρο Μπέρκμαν για το Διαδίκτυο και τη Κοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ αξιολόγησε τις 30 χώρες σε διάφορες επιμέρους παραμέτρους της δικτύωσης, χρησιμοποιώντας στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αλλά και άλλων πηγών.

Η Ελλάδα έρχεται 23η στη γενική κατάταξη, οι επιδόσεις της όμως ποικίλουν στις τρεις βασικές συνιστώσες: έρχεται 27η στη διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων (ποσοστό χρηστών στο γενικό πληθυσμό), 23η όσον αφορά την ταχύτητα πρόσβασης και, περιέργως, 13η από άποψη τιμών.

Τις τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Ιαπωνία, η Σουηδία και η Δανία, ενώ στις επτά τελευταίες, κάτω από την Ελλάδα, βρίσκονται η Σλοβακία, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τουρκία και το Μεξικό.

Τα ευρυζωνικά δίκτυα που εξετάστηκαν περιλαμβάνουν όχι μόνο τις σταθερές συνδέσεις (DSL, οπτικές ίνες) αλλά και τις ασύρματες (3G, WiMax).

Διαβάστε όλη τη μελέτη, με τίτλο Συνδεσιμότητα Νέας Γενιάς: Μια επισκόπηση των ευρυζωνικών μεταβάσεων και πολιτικών από όλο τον κόσμο

Από το http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=4541693