Ανακοινώθηκε και επίσημα η ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής προτάσεων στη Δράση ΠΕΠ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών) έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009 και στη Δράση Ενίσχυσης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Γιατροί, Δικηγόροι, Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, κλπ.) έως τις 30 Νοεμβρίου 2009. Υπενθυμίζω ότι επιλέξιμες για ένταξη και επιδότηση είναι οι επενδύσεις που έχουν γίνει από τις 25.05.2009 και μετά.