Δεν υπάρχουν γεννημένοι ρήτορες. Αλλά κι αν υπάρχουν, ο μεγαλοπρεπής τόνος της φωνής, οι κραυγαλέες εκφράσεις, οι τελετουργικές χειρονομίες μάλλον απωθούν παρά προσελκύουν τον ακροατή. «Σήμερα, μας αρέσει να μας μιλούν σε μια γλώσσα απλή και γεμάτη λογικά επιχειρήματα. Να ανοίγουν διάλογο μαζί μας και όχι να μας βγάζουν λόγο». Αυτά έγραφε ο πασίγνωστος Dale Carnegie, που άρχισε να παραδίδει μαθήματα «ομιλίας μπροστά στο κοινό» στη Νέα Υόρκη το… 1912 και δίδασκε και τους ανθρώπους των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελμάτων πώς να εκφράζονται με περισσότερη ευκολία, με άνεση και σιγουριά ώστε να έχουν τα αποτελέσματα που επεδίωκαν. Εννοείται ότι το σχετικό βιβλίο του με τα εν λόγω μαθήματα εισήχθη στα μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, ενώ σημείωσε περισσότερες από πενήντα επανεκδόσεις. Eχει μεταφραστεί σε έντεκα γλώσσες και στην ελληνική –πριν από πολλά χρόνια– από τις Εκδόσεις «Βιβλιοθήκη για Oλους».
Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα –στη σημερινή ψηφιακή εποχή μας– η αξία που έχουν οι δεξιότητες της προφορικής επικοινωνίας όχι μόνο δεν επικαλύφθηκε από την ψηφιακή κουλτούρα μας, αλλά, αντιθέτως, η βελτίωσή τους εντάχθηκε πλέον με περισσότερη έμφαση στην ατζέντα της επαγγελματικής κατάρτισης. Aλλωστε, σύμφωνα με έρευνα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πίτσμπουργκ σε στελέχη αρμόδια για την πρόσληψη προσωπικού σε επιχειρήσεις, οι δεξιότητες επικοινωνίας δηλώθηκαν ως ο πλέον αποφασιστικός παράγοντας για την επιλογή στελεχών και ήταν το «σημείο συνάντησης» για όλους τους ερωτηθέντες. Oπως οι γραπτές έτσι και οι προφορικές παρουσιάσεις, αλλά και η ικανότητα για συνεργασία, συνιστούν τους βασικούς παράγοντες για την επαγγελματική επιτυχία των στελεχών.

Η επαγγελματική κατάρτιση για τη βελτίωση των προφορικών δεξιοτήτων και της επικοινωνίας με το κοινό, με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και με τον πελάτη, είναι πλέον ουσιώδης «εκπαιδευτική παροχή» όχι μόνο για τα στελέχη που εργάζονται στις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και για τους «μη προνομιούχους» των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως στον τομέα του Εμπορίου, εκεί όπου η προσωπική επαφή όλων –στελεχών, πωλητών, γραμματέων, λογιστών κ.ά.– με το κοινό και τον πελάτη είναι η καθημερινή πρακτική. Η αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στις δεξιότητες επικοινωνίας οφείλεται στον κρίσιμο ρόλο τους στο σύγχρονο εργασιακό χώρο. Εργαζόμενοι που δυσκολεύονται να μεταδώσουν αποτελεσματικά τις σκέψεις και τις ιδέες τους έχουν περιορισμένη δυνατότητα να διεκδικήσουν επάξια τη θέση τους στον εργασιακό χώρο. Aρα, η αδυναμία αυτή συνιστά εμπόδιο στην εξέλιξη της καριέρας τους.

Ένα πλήρες και οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας αναπτύσσεται σε τρεις ευρύτερες θεματικές ενότητες. Η πρώτη εμπεριέχει και αναπτύσσει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί το στέλεχος να μιλάει αποτελεσματικά σε ένα κοινό. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τις μεθόδους επικοινωνίας με αυτά σε θέματα όπως η εταιρική ταυτότητα και εικόνα, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός της επικοινωνίας, η επιλογή και διαχείριση των Μέσων που σχετίζονται με την επιχείριση και η διαχείριση της δημοσιότητας, θετικής και αρνητικής. Η τρίτη ενότητα εστιάζεται στην επικοινωνία με τον πελάτη, την παρουσίαση της εταιρείας και των δραστηριοτήτων της, την ανάπτυξη της διαπροσωπικής επαφής που θα δημιουργήσει τη σχέση εκείνη που θα επηρεάσει την πρώτη πώληση αλλά και την περαιτέρω συνεργασία. Κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος είναι η αξιολόγηση κάθε εκπαιδευόμενου τόσο πριν όσο και μετά την εκπαίδευση, και από τον εκπαιδευτή αλλά και από τον ίδιο: ο ίδιος είναι αυτός που πρέπει να θέσει τους στόχους, να κατανοήσει τις ανάγκες, να εκπαιδευτεί και να επικοινωνήσει επιτυχημένα το αποτέλεσμα, τόσο στην εκπαιδευτική ομάδα (κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης) όσο και στον ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό του κύκλο (μετά από αυτήν).

Ο Γιάννης Π. Τριανταφύλλου, έμπειρο στέλεχος στο χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας με πολύχρονη εμπειρία στο πολιτικό, το βιομηχανικό και το μάρκετινγκ υπηρεσιών, και οι συνεργάτες του γραφείου του ΤΟΑΤΟΜΟ Consulting Services, σχεδίασαν και θα προσφέρουν από τον Σεπτέμβριο ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης και βελτίωσης δεξιοτήτων προφορικής και γραπτής επικοινωνίας σε στελέχη επιχειρήσεων.