Τάξη στις βιομηχανικές περιοχές, στις άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, νόμιμες ή παράνομες, κίνητρα για εγκατάσταση και μετεγκατάσταση μεταποιητικών και άλλων επιχειρήσεων σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα και αντικίνητρα για την χωροθέτησή τους εκτός αυτών, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων» που παρουσίασαν ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκης, ο υφυπουργός, κ. Γ. Μπούγας και ο γεν. γραμματέας Βιομηχανίας, κ. Γ. Αναστασόπουλος.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα σε περιοχές όπως τα Οινόφυτα, ο Ασπρόπυργος και το Κορωπί όπου υπάρχει υπερσυγκέντρωση επιχειρήσεων και μίλησε για απαράδεκτες καταστάσεις, στις οποίες με το νομοσχέδιο επιχειρείται η βέλτιστη δυνατή παρέμβαση. Βάση των ρυθμίσεων είναι το χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία που έχει παρουσιάσει το ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ το νομοσχέδιο μετά από έναν ακόμη γύρο διαβούλευσης στην Επιτροπή της Βουλής μέσα στον Αύγουστο, θα κατατεθεί στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει νέα κίνητρα, φορολογικά και άλλα, για εγκατάσταση – μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στα επιχειρηματικά πάρκα πέρα από τα αυξημένα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου που ήδη ισχύουν. Στις φορολογικές διευκολύνσεις περιλαμβάνεται απαλλαγή των επιχειρήσεων που μετεγκαθίστανται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για το ποσό που εισπράττεται από την εκποίηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεών τους εφόσον το ποσό αυτό χρησιμοποιείται στο σύνολό του για τις δαπάνες της μετεγκατάστασης. Οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται, επίσης, από τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης, ενώ θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων κλπ. Θεσπίζονται, επίσης, σημαντικές μειώσεις και φοροαπαλλαγές για τις εταιρίες ανάπτυξης των επιχειρηματικών πάρκων.

Παράλληλα θεσπίζονται αντικίνητρα για την εγκατάσταση βιομηχανιών εκτός επιχειρηματικών πάρκων. Σε νομούς, όπου υπάρχουν τέτοια πάρκα και κάποια επιχείρηση ζητήσει να εγκατασταθεί εκτός αυτών, η εγκατάσταση θα επιτρέπεται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Επίσης, καταργούνται οι παρεκκλίσεις στους όρους δόμησης εκτός σχεδίου προκειμένου να αποθαρρυνθεί σταδιακά η εκτός σχεδίου δόμηση και να ωθηθούν οι επιχειρήσεις στην εγκατάσταση σε Επιχειρηματικά Πάρκα.

Άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν να:

-Διευρύνεται το φάσμα των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στα Επιχειρηματικά Πάρκα. Εκτός από μεταποιητικές, εντάσσονται επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα όπως τα logistics, οι ερευνητικές δραστηριότητες (Τεχνοπόλεις) και το εμπόριο.

-Απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης των Επιχειρηματικών Πάρκων με μείωση του απαιτούμενου χρόνου μέσω της θέσπισης υπηρεσιών μίας στάσης (one stοp shop).

-Μειώνεται η εισφορά σε γη από 30% σε 25% και αυξάνεται η εισφορά σε χρήμα από 10% σε 15%. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ρευστότητα και διευκολύνεται η χρηματοδότηση υλοποίησης του έργου.

-Μειώνεται ο χρόνος υλοποίησης μελετών και κατασκευής έργων, με την επίβλεψη των μελετών και των έργων από τον ίδιο τον Φορέα Ανάπτυξης

-Η κυριότητα των κοινοχρήστων χώρων και υποδομών δίδεται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους στο φορέα διοίκησης και διαχείρισης.

-Θεσμοθετείται η δυνατότητα ίδρυσης Επιχειρηματικών Πάρκων νέων κατηγοριών, στις περιοχές βιομηχανικών συγκεντρώσεων που παρουσιάζουν αυξημένη συγκέντρωση δραστηριοτήτων, έλλειψη υποδομών, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα. Με τους νέους τύπους επιχειρηματικών Πάρκων επιχειρείται η εξυγίανση των περιοχών όπου υπάρχουν άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, όπως και ο χαρακτηρισμός περιοχών εγκατάστασης μεγάλων βιομηχανικών μονάδων ως Επιχειρηματικά Πάρκα. Σε αυτές όπως αναφέρθηκε ενδεικτικά περιλαμβάνονται 40 – 45 μεγάλες βιομηχανίες (διυλιστήρια, τσιμεντοβιομηχανίες, ναυπηγεία, χαλυβουργίες, κ.α.)

[04-08-09][www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ]