Από την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει η κατάθεση των αιτήσεων για να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη για το πρόγραμμα των ενισχύσεων έως 1,05 δισ. ευρώ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013. Στις 23 Αυγούστου, το υπουργείο Οικονομίας θα ξεκινήσει τη διαφημιστική εκστρατεία του προγράμματος, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Το οικονομικό επιτελείο, θεωρεί ότι το πρόγραμμα αυτό εκτός από το ότι θα βοηθήσει σημαντικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν των δυσμενών επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, θα στηρίξει και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, που φέτος αναμένεται να παρουσιάσει αρνητικό πρόσημο στο σύνολο του έτους. Μάλιστα, η δράση αυτή εντάσσεται σε ένα «πακέτο» μέτρων στήριξης της οικονομίας ύψους 4,3 δισ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ενισχύσεων των ΜμΕ, ανέρχεται στο 1,05 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ θα ισοκατανεμηθεί (από 250 εκατ. ευρώ) στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρείες franchise.

Η επιχορήγηση είναι 55% για την Αττική, πλην των νησιών της και για το Νομό Θεσσαλονίκης και 65% για την υπόλοιπη επικράτεια και για τα νησιά της Αττικής, ενώ βάσει των υπολογισμών που έχουν γίνει εκτιμάται ότι από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν περί τις 17.000 με 20.000 επιχειρήσεις. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.

Προϋποθέσεις
Για να συμμετάσχει κάποιος μικρομεσαίος επιχειρηματίας στο πρόγραμμα θα πρέπει:
1. Να έχει έδρα λειτουργίας της επιχείρησής του στην Ελλάδα.
2. Να λειτουργεί με νομική μορφή ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ.
3. Να έχουν συμπληρώσει δύο τουλάχιστον πλήρης δωδεκάμηνης και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
4. Να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, με εξαίρεση τη θεματική ενότητα τουρισμός, όπου οι επιχειρήσεις δεν τηρούν βιβλία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα κατά το 2008.
6. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους η διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για να ενισχυθεί μία επιχείρηση είναι ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους να κυμαίνεται:
1. Από 50.000 ευρώ μέχρι 10 εκατ. ευρώ για τη θεματική ενότητα μεταποίηση.
2. Από 30.000 ευρώ μέχρι 10 εκατ. ευρώ για τους κλάδους του τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:
1. Από 50.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις της μεταποίησης.
2. Από 30.000 έως 250.000 ευρώ για του τουρισμού και
3. Από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για αυτές που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τις υπηρεσίες.