Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην χώρα μας κατά το β’ τρίμηνο του 2009 ακολούθησε ανοδική πορεία, όπως συμβαίνει και στο σύνολο των κλάδων στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με το δελτίο οικονομικής συγκυρίας, που ανακοινώθηκε από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος αυξήθηκε κατά 8,2 μονάδες στο δεύτερο τρίμηνο του 2009 και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 91,7 μονάδες (έναντι 83,5 μονάδων στο πρώτο τρίμηνο). Η άνοδος του δείκτη οφείλεται κυρίως στη σημαντική ανάκαμψη των προσδοκιών στις Υπηρεσίες και το Λιανικό Εμπόριο. Στη Βιομηχανία ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών σημειώνει οριακή πτώση, η οποία οφείλεται κυρίως στις δυσοίωνες προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία επίσης επηρεάζει τον γενικό δείκτη κλίματος ΤΠΕ, εμφανίζει – αν και πιο ήπια – βελτίωση.

Αναλυτικότερα, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ στο β’ τρίμηνο του 2009 καταγράφει, για πρώτη φορά µμετά από ενάμιση χρόνο, άνοδο σε σχέση µε το α’ τρίμηνο του 2009 και διαμορφώνεται στις 98,2 μονάδες από 87,5 που ήταν το α’ τρίμηνο. Αν και ο δείκτης παραμένει ακόμα σε χαμηλά επίπεδα, διαφαίνεται βελτίωση των προσδοκιών και το αρνητικό κλίκα, που επικρατεί από το α’ τρίμηνο του 2008, αρχίζει να ανακάμπτει.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην άνοδο όλων των επιμέρους στοιχείων δραστηριότητας που διαμορφώνουν τον δείκτη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης και της ζήτησης βελτιώθηκαν αισθητά, ενώ θετικές είναι και οι προβλέψεις για την βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης. Οι Υπηρεσίες ΤΠΕ παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε το σύνολο του τοµέα Υπηρεσιών.

Εξάλλου βελτίωση καταγράφεται στο κλίκα που επικρατεί στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ μετά από δύο χρόνια, µε το Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών να διαμορφώνεται στις 91,5 μονάδες στο δεύτερο τρίμηνο του 2009 σε σχέση µε τις 83,4 μονάδες που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των εξαιρετικά θετικών προβλέψεων των επιχειρήσεων όσον αφορά τις προοπτικές των πωλήσεων τους για το αμέσως επόμενο διάστηκα. Έτσι υπερκαλύπτουν τις εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου, που είναι δυσμενέστερες, ενώ το επίπεδο των αποθεμάτων παραμένει σε ικανοποιητικά για την εποχή επίπεδα.

[28-07-09][www.kathimerini.gr με πληροφορίες από AΠΕ –ΜΠΕ]