Κάμψη 4,93% σημείωσε το 2008 η συνολική μέση κυκλοφορία των εφημερίδων στην Ελλάδα, ενώ την τελευταία πενταετία σημειώνεται αύξηση 8,47%, γεγονός που φαίνεται να συνδέεται κυρίως με την ενίσχυση του κυριακάτικου και του δωρεάν Τύπου (free press) καθώς η κυκλοφορία στις απογευματινές εφημερίδες εμφάνισε κάμψη 10,57% ενώ ο πρωινός Τύπος ενισχύθηκε κατά 0,96%. Την ίδια σε παγκόσμια κλίμακα ο συνολικός αριθμός των επί πληρωμή ημερήσιων φύλλων αυξήθηκε κατά περίπου 3% πέρυσι και 15% τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα παραπάνω επισημαίνει έκθεση για τις παγκόσμιες τάσεις στον Τύπο, World Press Trends 2009 που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Εφημερίδων (World Association of Newspapers).Σήμερα, περίπου 1,9 δισ. άνθρωποι διαβάζουν μία επί πληρωμή εφημερίδα ημερησίως. Ο αριθμός των τίτλων ημερήσιων εφημερίδων και η κυκλοφορία τους εμφανίζει σταθερή ανάπτυξη από το 2001. Ενδεικτικό είναι ότι οι τίτλοι (εκτός όσων διανέμονται δωρεάν) από 10.000 το 2003 ξεπέρασαν τις 12.000 το 2008. Η παγκόσμια κυκλοφορία των επί πληρωμή ημερήσιων εφημερίδων ξεπέρασε τα 500 εκατ. αντίτυπα την ημέρα το 2005 και αυξήθηκε σχεδόν στα 540 εκατ. το 2008. Ο συνολικός αριθμός των επί πληρωμή και των δωρεάν φύλλων αυξήθηκε πάνω από 16% τα τελευταία πέντε χρόνια και σχεδόν 3% σε ετήσια βάση το 2008.Στην ΕλλάδαΣε ό,τι αφορά στην εγχώρια αγορά, η WPT υπενθυμίζει ότι ο δωρεάν κυριακάτικος Τύπος ήρθε σχετικά αργά και η πρώτη δωρεάν κυριακάτικη εφημερίδα κυκλοφόρησε στις 22 Ιουνίου 2008 και πραγματοποιεί κυκλοφορία που φθάνει τα 220.000 αντίτυπα. Το 2008 κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα 45 τίτλοι ημερήσιων εφημερίδων όταν το 2004 ήταν 40.Ο ρυθμός εμφάνισε μείωση όμως 2,17% το 2008 σε σχέση με το 2007. Πιο συγκεκριμένα οι πρωινές το 2008 είναι 28 από 29 το 2007 (και ενώ το 2004 ήταν 21). Οι απογευματινές το 2008 είναι 13 (όσες και το 2007) λιγότερες κατά 18,75% σε σχέση με το 2004 που ήταν 16. Οι δωρεάν από 3 το 2004 γίνονται 4 το 2007 (όσες και το 2008). Οι τίτλοι των μη καθημερινών φύλλων είναι 13 το 2008 από 15 το 2007 (και 14 που ήταν το 2004) ενώ οι κυριακάτικες εφημερίδες γίνονται το 2008 7 από 5 που ήταν ένα χρόνο πριν. Σημειώνεται ότι ο πρωινός Τύπος διατηρεί σταθερή ανάπτυξη εμφανίζοντας μικρή αύξηση από χρόνο σε χρόνο, που φθάνει το 0,96% το 2008 (έναντι του 2007) ή τα 528 χιλ. φύλλα κατά μέσο όρο (από 523 χιλ. το 2007) ενώ στη διάρκεια της πενταετίας η κυκλοφορία σημειώνει αύξηση 14,78%. Η πτώση στην κυκλοφορία του απογευματινού Τύπου είναι 10,57% το 2008 σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ κατά τη διάρκεια της πενταετίας σημειώνεται αύξηση 2,58%.Κάμψη 17,08% εμφανίζεται το 2008 στις μη ημερήσιες εφημερίδες που φθάνουν να πωλούν κατά μέσο όρο 233 χιλ. φύλλα ενώ στην πενταετία σημειώνεται αύξηση 20,10%.Σημαντική είναι η αύξηση για τα κυριακάτικα φύλλα 21,72% το 2008 σε σύγκριση με το 2007. Ο συνολικός αριθμός των αντιτύπων που πωλούνται ετησίως για τις επί πληρωμή εφημερίδες σημειώνει κάμψη 5,91% το 2008 σε σχέση με το 2007 και φθάνει τα 191 εκατ. ενώ στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας εμφανίζει κάμψη 15,67%.