Η είδηση «έσκασε» μπροστά στα μάτια μου πριν λίγα λεπτά φερμένη από το RSS της Καθημερινής.

Νέο Δ.Σ. στη Rainbow, με πρόεδρο τον κ. Θεόδωρο Φέσσα.

Η Rainbow AE Προϊόντων και Υπηρεσιών Προηγμένης Τεχνολογίας ενημέρωσε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης /07/2009 εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 30/07/2009 που ακολούθησε της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1) Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος,
2) Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους, Μη Εκτελεστικό Μέλος – Αντιπρόεδρος,
3) Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος,
4) Κυριακή Μπιλίτση του Θεοδώρου, Εκτελεστικό Μέλος,
5) Δημήτριος Εφορακόπουλος του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6) Αννα Γιαννακάκου – Ραζέλου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό μέλος,
7) Μάρκος Μπιτσάκος του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό μέλος.
Τo Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2014.

Είναι μια ιστορική στιγμή για την ελληνική κοινότητα των Mac Users, ειδικά για τα παλιά μέλη της όπως ο γράφων, που έχουν δεθεί χρόνια τώρα με την ευκολία και την μοναδικότητα των υπολογιστών Apple και τις μοναδικές ευκολίες του λειτουργικού της και που είχαν «υποφέρει» τα πάνδεινα από τις -πολλές φορές- απαράδεκτες και μονοπωλιακές εμπορικές τακτικές του. Αναμένωμεν και είδωμεν…

Reblog this post [with Zemanta]