Αθήνα – 17/7/2009

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επισημάνσεις των ενδιαφερομένων φορέων, όσο και την ανάγκη για καλύτερη προετοιμασία των επιχειρήσεων, αποφάσισε τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση 2009», «Πράσινες Υποδομές 2009» και «Μετεγκατάσταση 2009» στις 06/10/2009.

Κατά συνέπεια, το χρονοδιάγραμμα που θα ισχύσει για τα συγκεκριμένα προγράμματα διαμορφώνεται ως εξής :

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων : 06/10/2009.
Πρώτος Γύρος Αξιολόγησης : 23/11/2009 έως και 22/01/2010.

Υπενθυμίζουμε ότι οι προτάσεις και για τα τρία αυτά προγράμματα μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς, εκτός από τις περιόδους αξιολόγησης και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.