«Στους 12 μήνες ανέρχονται οι μεταχρονολογημένες επιταγές, ανέφερε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Παύλος Ραβάνης. Επεσήμανε επίσης ότι λόγω της οικονομικής κρίσης αυξήθηκαν κατά 15% οι επιχειρήσεις που διεγράφησαν από το μητρώο του επιμελητηρίου από την αρχή του χρόνου, ενώ κατά 8% μειώθηκε ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων».

από την σημερινή ειδησεογραφία…

αν σκεφτούμε ότι η Αθήνα (και η Θεσσαλονίκη) έχουν πλεόνασμα επιχειρήσεων ενώ σε πολλές περιοχές της περιφέρειας δεν υπάρχουν παρά ελάχιστοι επιχειρηματίες, ακόμα και για βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, και ότι 8 στις 10 μικρές η πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αθήνας έχουν πρόβλημα και κινδυνεύουν από την οικονομική κρίση την ίδια ώρα που στην περιφέρεια οι τρόποι πληρωμής είναι σαφώς υγιέστεροι και οι προοπτικές ανάπτυξης πολλές περισσότερες, ίσως οι δράσεις του ΕΣΠΑ «Μετοικώ 2009», «Στηρίζω 2009» κ.λπ. αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα…