Συμφωνία συνεργασίας και με την Εθνική Τράπεζα υπογράφει την Παρασκευή στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους τιμολόγησης, σε μια δύσκολη χρονική περίοδο στις διεθνείς αγορές λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης. Αύριο υπογράφεται, επίσης από την ΕΤΕπ, σύμβαση χρηματοδότησης του Προβλήτα Ι στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ).

Η ανάληψη των καθηκόντων του αντιπροέδρου της ΕΤΕπ από τον κ. Πλούταρχο Σακελλάρη στις αρχές Αυγούστου του 2008, σηματοδότησε την έναρξη μια έντονης προσπάθειας περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ της ΕΤΕπ και των εμπορικών τραπεζών της χώρα μας, με εντυπωσιακά μέχρι σήμερα αποτελέσματα.

Ειδικότερα, το 2008 η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, χορήγησε συνολικά 185 εκατ. ευρώ (έναντι 75 εκατ. ευρώ το 2007) για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδύσεων. Τον περασμένο Οκτώβριο, η ΕΤΕπ, μέσω του αντιπροέδρου της Π. Σακελλάρη, ανήγγειλε την πρόθεσή της Τράπεζας για διπλασιασμό των χρηματοδοτήσεών της υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2009, έναντι του 2008 και ταυτόχρονα την αύξηση του αριθμού των τραπεζών με τις οποίες συνεργαζόταν στη χώρα. Ήδη, αρχές Απριλίου υπεγράφησαν οι πρώτες νέες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, για το ποσό-ρεκόρ των 500 εκατ. ευρώ, με την Alpha Bank και την Eurobank, ενώ στα τέλη Μαΐου η ΕΤΕπ προχώρησε στην υπογραφή ακόμη δύο νέων συμφωνιών συνεργασίας, συνολικού ύψους 180 εκατ. ευρώ, με την ATEbank και την Marfin Εγνατία Τράπεζα, με αποτέλεσμα μέσα σε έξι μόλις μήνες να έχει επιτευχθεί ο στόχος που είχε τεθεί για ολόκληρο το 2009. Σήμερα η ΕΤΕπ βρίσκεται σε συζητήσεις και με άλλες τράπεζες για υπογραφή και νέων συμφωνιών.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των συμφωνιών της ΕΤΕπ με τις εμπορικές τράπεζες, αποκτούν τη δυνατότητα να δανείζονται με προνομιακή τιμολόγηση, με ότι θετικό συνεπάγεται αυτό σε μια εποχή διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης. Λόγω της ισχυρής οικονομικής της δομής και του υγιούς χαρτοφυλακίου χορηγήσεών της, η ΕΤΕπ χαίρει πιστοληπτικής ικανότητας «ΑΑΑ», η οποία της επιτρέπει να αντλεί από τις κεφαλαιαγορές πόρους με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Η ΕΤΕπ με τη σειρά της (καθώς λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση) μεταφέρει το ευνοϊκό κόστος δανεισμού της στους δανειολήπτες της, προσθέτοντας μόνο ένα μικρό περιθώριο. Το απώτερο επιτοκιακό όφελος στον πελάτη εξαρτάται τόσο από το είδος της επένδυσης και τον πελάτη όσο και την ενδιάμεση τράπεζα.

Ταυτόχρονα όμως, στην παρούσα συγκυρία αναπτύσσονται νέες πρωτοβουλίες από την ΕΤΕπ με την επέκταση των προϊόντων της πέρα από την παραδοσιακή χρηματοδότηση παγίου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, στην κάλυψη κεφαλαίου κίνησης και leasing. Έτσι, πλέον, για πρώτη φορά μέσω της ΕΤΕπ μπορεί να χρηματοδοτηθεί και ο τομέας του εμπορίου.

Οι προσπάθειες όμως της ΕΤΕπ δεν περιορίζονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά εστιάζονται και στις οικονομικές υποδομές, στην ενέργεια και στην ανάπτυξη της «πράσινης» οικονομίας και της οικονομίας «της γνώσης». Υπάρχει συνεργασία τόσο με τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με τη μορφή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ήδη τον Απρίλιο υπεγράφη η χρηματοδότηση του πρώτου έργου στην Ελλάδα με τη μορφή ΣΔΙΤ, ύψους 10 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση πυροσβεστικών υπηρεσιών, το οποίο συγχρηματοδοτείται 50/50 με την Eurobank και την ΕΤΕπ.