Ένα από τα πλέον «δύσκολα» θέματα για τους δημιουργικούς ανθρώπους της επικοινωνίας είναι η εφαρμογή, η υλοποίηση της ιδέας τους. Δεν είναι θέμα κόστους, είναι κυρίως θέμα τεχνολογικών δυνατοτήτων, υλικών, χρόνου που απαιτείται και διάφορων έμπρακτων περιορισμών. Τι εννοούμε: πόσες φορές δεν έχετε προβληματιστεί π.χ. αν θα πρέπει να τυπώσετε κατευθείαν πάνω σε μια επιφάνεια ή θα πρέπει να κάνετε επικόλληση;; Πόσες φορές δεν έχετε «κολλήσει» σε μια παρουσίαση σας γιατί δεν γνωρίζετε ποια υλικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αναδείξετε την ιδέα σας και τις δυνατότητες που σας προσφέρουν;;

Τις απαντήσεις αυτές, και πολλές άλλες σχετικές με την παραγωγή, τα υλικά, τις μεθόδους εκτύπωσης, μπορούν να σας δώσουν, σας δίνουν καθημερινά οι άνθρωποι της Netprint. Ξέρουμε ότι για ένα δημιουργικό γραφείο η ιδέα σας είναι το προϊόν σας, γι’αυτό και αναλαμβάνουμε πλήρως τον ρόλο μας, αυτό του σύμβουλου και συνεργάτη σας στην παραγωγική διαδικασία. Μαζί σας συζητάμε το brief, την ανάγκη του πελάτη σας, διαλέγουμε και σας προτείνουμε τα υλικά και τις τεχνικές παραγωγής που εξυπηρετούν την ανάγκη αυτή και αναδεικνύουν την ιδέα σας, σας βοηθάμε στο σχεδιασμό με το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας και στην παρουσίαση σας με προκοστολογήσεις και δείγματα και, μετά την ανάθεση, σας εξασφαλίζουμε ποιότητα και οικονομία στην παραγωγή και την τοποθέτηση.

Με τον τρόπο αυτό χτίζουμε μαζί σας μια σχέση συνεργασίας μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική, μοιραζόμαστε μαζί σας τις γνώσεις και τις τεχνικές εμπειρίες στις τεχνολογίες ψηφιακής εκτύπωσης και σας βοηθάμε να σχεδιάσουμε και να παράγουμε νέες, καινοτόμες εφαρμογές.