Δημοσιεύθηκε στις 9.6.2009 η Οριστική Προκήρυξη των Προγραμμάτων Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων, που άρχισε από τις 15.06.2009, πήρε παράταση έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2009.
Οι τελικοί οδηγοί των προγραμμάτων δημοσιεύονται στο site της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και μπορείτε να τους κατεβάσετε σε αυτό το link για την Νεανική και σε αυτό το link για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε και από το site του EOMMEX.