Τρεις νέες δράσεις, δημόσιας επιχορήγησης 92 εκατομμυρίων ευρώ, προκηρύσσει το υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για τη δράση «Σύγχρονη επιχείρηση» μέσω της οποίας μπορεί να γίνει αναβάθμιση των υποδομών μιας επιχείρισης, τη δράση «Διαπιστευθείτε» για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του τομέα της ποιότητας και της πιστοποίησης και το πρόγραμμα που φέρει την ονομασία «Στηρίζω», απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 9 άτομα και στοχεύει στην κάλυψη άμεσων και στρατηγικών τους αναγκών όπως π.χ. η διαφημιστική τους προβολή.

Όπως είπε ο υπουργός κ. Κ. Χατζηδάκης, συνολικά έχουν προκηρυχθεί προγράμματα ύψους 910 εκατομμυρίων ευρώ ενώ τόνισε ότι η απορροφητικότητα ορισμένων φτάνει στο 110%.