«Κάθε μακρύ ταξίδι στο άγνωστο, ξεκινάει με ένα όραμα…».

Με ένα όραμα ξεκινάει και ο κάθε επιχειρηματίας τη δραστηριότητα του. Το ζητούμενο είναι μετά, όταν πρέπει να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί το ταξίδι. Τότε είναι που πρέπει να τεθούν οι στόχοι, τόσο οι δικοί σας όσο και της ομάδας σας, ώστε να μπορέσετε να υλοποιήσετε το όραμα σας.

Και επειδή ο προσδιορισμός των στόχων είναι μια διαδικασία τόσο απλή όσο απλή επιλέγουμε εμείς να είναι, σας θυμίζω εδώ τα απλά, βασικά βήματα:

  • προσδιορίστε και τεκμηριώστε το όραμα σας
  • γραμμογραφήστε τα βήματα που θα σας βοηθήσουν στην υλοποίηση του
  • μετατρέψτε κάθε βήμα σε στόχο ρεαλιστικό και μετρήσιμο
  • αξιολογείτε διαρκώς το όραμα σας κάθε φορά που πετυχαίνετε κάθε διαφορετικό στόχο.