Ζεστό χρήμα 400 εκατ. ευρώ «ρίχνει» στην αγορά το υπουργείο Ανάπτυξης το επόμενο εξάμηνο, μέσω προγραμμάτων που απευθύνονται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένα μέρος από το «πακέτο» του 1,3 δισ. ευρώ από το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, που όπως εξήγγειλε πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκης, θα προκηρυχθεί ως το φθινόπωρο και περιλαμβάνει δέκα προγράμματα ενίσχυσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που σχεδιάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και προκηρύσσονται για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με το γ.γ. Βιομηχανίας κ. Γ. Αναστασόπουλο, τα προγράμματα για τις επιχειρήσεις που θα προκηρυχθούν άμεσα είναι:

  • «Εξελίσσομαι 2009». Απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, έχει προϋπολογισμό 110 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην «εξέλιξη, διαφοροποίηση και το μετασχηματισμό τους, ώστε να επιβιώσουν στο ραγδαία εξελισσόμενο και δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον».
  • «Στηρίζω 2009» (35 εκατ. ευρώ). Αφορά την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
  • «Πράσινη επιχείρηση 2009» (30 εκατ. ευρώ). Στοχεύει στη δημιουργία περιβαλλοντικής κουλτούρας στις επιχειρήσεις, στην ενίσχυση των προσπαθειών για μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους και την ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • «Πράσινες υποδομές 2009» (30 εκατ. ευρώ). Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την προστασία του περιβάλλοντος (διαχείριση, αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωση κ.ά.)
  • «Σύγχρονη επιχείρηση» (100 εκατ.). Θα ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την απόκτηση υποδομών αναγκαίων για την ικανοποίηση προτύπων ποιότητας και την προσαρμογή τους σε νέους κανονισμούς που σχετίζονται με πρότυπα.
  • «Διαπιστευθείτε» (30 εκατ.). Απευθύνεται σε φορείς πιστοποίησης και εργαστήρια δοκιμών για την απόκτηση πιστοποιητικού από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
  • «Πρωτοτυπώ 2009» (20 εκατ.). Θα στηρίζει την καινοτομία και πρωτοτυπία που προέρχεται από υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.
  • «Επιτηδευματίας» (15 εκατ.). Επιδοτεί τη δημιουργία επιχειρήσεων από επιτηδευματίες και νέους επιστήμονες.
  • «Μετοικώ 2009» (20 εκατ.). Αποσκοπεί στη δημιουργία ή στη μεταφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ελληνική περιφέρεια.
  • «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ)» (8 εκατ.). Προωθεί τη μεταφορά των επιχειρήσεων σε οργανωμένες ΒΕΠΕ.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Απριλίου, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι ως το φθινόπωρο θα έχουν προκηρυχθεί δράσεις που αντιστοιχούν στο 40% του συνολικού ύψους του Προγράμματος. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η απόσυρση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών, οι επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, το πράσινο νησί, οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις ένδυσης, υπόδησης, δέρματος και κλωστοϋφαντουργίας, η δεύτερη φάση του ΤΕΜΠΜΕ που ήδη «τρέχει» κ.ά.

Ευκαιρίες για δημιουργία επιχειρήσεων από νέους-γυναίκες
Η Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας έχει «ανοίξει» ήδη τα προγράμματα για την ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, από τα οποία σε αυτή τη φάση προβλέπεται να δημιουργηθούν 800 νέες επιχειρήσεις. Τα προγράμματα απευθύνονται σε νέους 18 – 39 ετών και γυναίκες έως 55 ετών, για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με επιδότηση 50% ή 60% στα μικρά νησιά, κάτω από 5.000 κατοίκους και στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι ενισχύσεις σε αυτόν τον κύκλο του προγράμματος είναι 80 εκατ. ευρώ, ενώ ως το 2013 θα δοθούν συνολικά 250 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την αγορά εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων, τη διαμόρφωση του κτιρίου και την προβολή – προώθηση της επιχείρησης. Ηδη τρέχει, επίσης, το πρόγραμμα για τα κουπόνια καινοτομίας που προβλέπει επιχορηγήσεις 7.000 ευρώ ανά επιχείρηση για εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών.
——————————————————————————————
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ – Ελεύθερος Τύπος – Σάββατο, 25.04.09