Οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα μακρινά ταξίδια για επαγγελματικές συσκέψεις έχουν μειωθεί σημαντικά και σύντομα θα είναι μια ξεπερασμένη τακτική.

Έρευνα που διεξήχθη από την InterCall, μια εταιρεία που οργανώνει διασκέψεις και συνέδρια, δείχνει ότι τα δυο τρίτα των 900 υπαλλήλων που ρωτήθηκαν είπαν ότι οι επιχειρήσεις τους χρησιμοποιούν τις τηλε-συσκέψεις για να αποφύγουν τα επιχειρησιακά ταξίδια και να μειώσουν το μέγεθος των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (carbon footprint). Σύμφωνα με την έρευνα, η τηλεφωνική σύσκεψη είναι η δημοφιλέστερη (75% των επιχειρήσεων), αλλά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών, την εξάπλωση του διαδικτύου, και των δημοφιλών «πράσινων» στρατηγικών, πολλές επιχειρήσεις επενδύουν σε τεχνολογίες τηλεδιασκέψεων. 63% των ερωτηθέντων λένε ότι όλο και περισσότερο συναντιούνται μέσω video, με τους συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές τους.

Η ερωτηθέντες είπαν ότι οι τηλεδιασκέψεις είναι μια αλλαγή συμπεριφοράς που οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αμέσως χωρίς ακριβές αλλαγές στο προϊόν ή τις διαδικασίες τους – win-win για όλους. Και τα κέρδη μπορούν επίσης να είναι σημαντικά: Η British Telecom, παραδείγματος χάριν, με τις συσκέψεις μέσω video, μείωσε τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 100.000 μετρικούς τόνους, και εξάλειψε, σύμφωνα με μια εσωτερική έρευνα της επιχείρησης, την ανάγκη για περισσότερες από 860.000 πρόσωπο με πρόσωπο, συνεδριάσεις του προσωπικού.

Η τηλεργασία βρίσκεται σε άνοδο επίσης. 71% των ερωτηθέντων είπαν ότι οι επιχειρήσεις τους, επιτρέπουν στους υπαλλήλους να εργαστούν από το σπίτι τους, σε πλήρη ή μερικής απασχόλησης βάση, ενώ 25% των ερωτηθέντων ενεργά ενθαρρύνουν αυτήν την πρακτική.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι οι «πράσινες» στρατηγικές είναι πιο αποτελεσματικές και τα προγράμματα πιο επιτυχημένα – σε επίπεδο υποστήριξης – όταν οι επιχειρήσεις βάζουν ένα μεμονωμένο πρόσωπο υπεύθυνο για την πραγμάτωση και εκτέλεση τους. Σύμφωνα με την έρευνα, στις επιχειρήσεις με τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των υπαλλήλων τους να συμμετέχουν ενεργά στα πράσινα προγράμματα, 71% έχουν διορίσει μεμονωμένους ηγέτες ενώ μόνο 29% δεν έχουν έναν τέτοιο ηγέτη.

Τα κίνητρα επίσης βοηθούν. Μεταξύ των επιχειρήσεων που ενθαρρύνουν και βραβεύουν «πράσινες» συμπεριφορές, 77% προωθούν την πρόσθετη αναγνώριση υπαλλήλων, 36% δίνουν τιμητικά βραβεία, και 14% χρηματικές ανταμοιβές.

Τα επιτυχημένα προγράμματα έχουν θετικές συνέπειες που επεκτείνονται πέρα από την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Είναι ενδεικτικό ότι πολλοί εργοδότες αναγνωρίζουν ότι τα «πράσινα» προγράμματα μπορούν να προαγουν την κοινωνικη ευθυνη των υπαλλήλων, ενώ τους βοηθούν στην αναγνώριση, πρόσληψη και διατήρηση υπάλληλων με ταλέντο και δεξιότητες.

Sources: Sustainable Life Media, LifeMedia Report , Webwide
Photo Credit: KEETSA

Αναδημοσίευση από το blog ΑΤΗΕΝΑ