Ιστορικά, η οικονομική κρίση ήταν ο απαραίτητος καταλύτης για να αναδιανείμει τις δυνάμεις εκείνες που είχαν τελματώσει στην αγορά και να απελευθερώσει νέες, ευρισκόμενες εν κρυπτώ ή εν υπνώσει, πάντα γύρω από ανθρώπους που διέθεταν ευρύτητα πνεύματος, ανακάλυπταν νέους δρόμους και άνοιγαν νέους ορίζοντες.

Το άνοιγμα νέων και δυναμικών αγορών ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία για τη δημιουργία μέλλοντος, με κύριο πυλώνα ανάπτυξης την «νέα» επιχειρηματικότητα. Αυτό το δρόμο δείχνει να ακολουθεί το υπουργείο Ανάπτυξης με τα δύο νέα προγράμματα επιδοτήσεων που ανακοίνωσε, της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηματικότητας, δίνοντας τη δυνατότητα σε γυναίκες έως 55 ετών και άνδρες έως 45 ετών, που δε συμμετέχουν σε κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα ή συμμετοχή, να «επιχειρήσουν» ενισχυόμενοι έως και στο 60% του κόστους της επένδυσης .

Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν έργα αξίας 80 εκατ. ευρώ και οι αιτήσεις θα γίνονται στον ΕΟΜΜΕΧ. Η προδημοσίευση έγινε εχθές κάτι που σημαίνει ότι οι επενδύσεις μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα. Εφόσον η επένδυση εγκριθεί μπορεί ο επενδυτής να λάβει ως προκαταβολή ποσό που θα αντιστοιχεί έως το 35% της επιδότησης.

Επιχορηγούνται σχέδια αξίας από 30.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης. Το ανώτατο όριο της επιχορηγούμενης επένδυσης είναι 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού και 80.000 ευρώ για τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Το ύψος της επιδότησης φτάνει στο 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες περιοχές, ενώ για την υπόλοιπη χώρα διαμορφώνεται στο 50%. Πυρόπληκτες περιοχές ορίζονται: Οι νομοί Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Ευβοίας, η περιοχή Αιγιαλείας και επιλεγμένες περιοχές των νομών Κεφαλληνίας και Μαγνησίας που έχουν χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτες.

Δικαιούχοι είναι όσοι δεν ασκούν από το 2008 και μετά επιχειρηματική δραστηριότητα. Μπορούν να μετέχουν όμως οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

Χρηματοδοτείται εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά και διαμόρφωση χώρων, προβολή η προώθηση και άλλες σχετικές δαπάνες.

Αυτά είναι τα δεδομένα και οι προϋποθέσεις των δύο προγραμμάτων. Στην όλη ιστορία, υπάρχει όμως και ένα ακόμα σημαντικό ζητούμενο: ο υποψήφιος επιχειρηματίας, ο άνθρωπος, εγώ κι εσύ !!

Το «επιχειρείν» δεν θέλει φραγμούς και ωραιοποιήσεις. Απαιτεί ικανότητα, ενεργητικότητα και επιμονή, μια νέα επιχείρηση χρειάζεται σκληρό και πολύωρο αγώνα για να στηθεί, να «ρολλάρει» και να προοδεύσει. Και (τι πρωτότυπο;;) τα «περιμένει όλα» από τον επιχειρηματία. Είναι αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά και να διαθέσει σημαντικό κομμάτι από τον χρόνο του; Είναι σε θέση να αναλάβει ευθύνες και κινδύνους; Έχει συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει πια να παίρνει μόνος του, γρήγορα, αποφάσεις, ακόμα και σκληρές, προσπαθώντας πάντα αυτές να είναι οι σωστότερες;; Είναι άνθρωπος που μπορεί να συνεργαστεί, να δημιουργήσει σχέσεις, να παρακινήσει, να καθοδηγήσει;; Το κυριότερο: έχει τη στόφα του νικητή;;

Τέτοιοι άνθρωποι, εκτός επιχειρείν, με ιδέες, φιλοδοξίες και ικανότητες, υπάρχουν πολλοί, ήδη εγώ στη ζωή μου έχω συναντήσει αρκετούς. Για αυτούς είναι η ευκαιρία να κάνουν το βήμα, τώρα που η κρίση της αγοράς βοηθά να ξεχωρίσει η «ήρα από το στάρι». Τα «εργαλεία» υπάρχουν, η απόφαση χρειάζεται…