Νομίζουμε (ή θέλουμε να νομίζουμε) ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να λύσουμε προβλήματα. Θυμάμαι από τις πρώτες μέρες μου ως φοιτητή μαθηματικών, έναν από τους καθηγητές μου να ξεκαθαρίζει: «για όλα τα προβλήματα υπάρχει μία και μόνη λύση: δοκιμή και πλάνη!!».

«Και τότε τι είναι η εμπειρία», αναρωτηθήκαμε, για να λάβουμε “προφανή” απάντηση «εμπειρία είναι εκείνες οι δοκιμές που δεν θα ξανακάνεις όταν οι συνθήκες καθιστούν σαφές ότι θα οδηγηθείς σε πλάνη. Προσέξτε όμως, αν δεν δοκιμάσετε και δεν πλανηθείτε, δεν θα μπορέσετε να αποκτήσετε εμπειρία. Έξυπνος δεν είναι αυτός που δεν πλανάται, έξυπνος είναι αυτός που μπορεί να ελέγξει και να περιορίσει τις συνέπειες της πλάνης του».

Γιάννης Π. Τριανταφύλλου
TOATOMO Consulting Services