Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο πωλητής χρειάζεται να αναζητά τα βαθύτερα κίνητρα του αγοραστή για να πετύχει να κερδίσει τη συγκατάθεση του.

Πρώτα λοιπόν υπενθυμίστε στον εαυτό σας τι είναι αυτό που θέλει ο πελάτης σας και το γιατί το θέλει.
Κατόπιν, θυμίστε στον πελάτη σας ότι του λείπει το πλεονέκτημα που η λύση σας θα του δώσει και κερδίστε τη σύμφωνη γνώμη και την συγκατάθεση του.
Μην ξεχνάτε να του θυμίσετε ότι η λύση σας είναι αυτή που θα ικανοποιήσει και θα καλύψει την παραπάνω έλλειψη.
Τέλος, ζωγραφίστε !! Ζωγραφίστε με λόγια την εικόνα του πελάτη σας να χρησιμοποιεί τη λύση που του προτείνετε, να την απολαμβάνει, να κερδίζει από αυτή.
Και κερδίστε !!