Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα «Τυπωμένα Ηλεκτρονικά RFID και οι εφαρμογές τους στην συσκευασία» συνδιοργανώνουν το ΤΕΙ Αθήνας / Σ.Γ.Τ.Κ.Σ. – Τμήμα Τεχνολογίας (Εργαστήριο Εκτυπώσεων – Συσκευασίας) και ο ΣΥΒΙΠΥΣ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας). Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας, στο Αιγάλεω, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου (ώρα 16.00 – 21.30 μ.μ.) και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, (ώρα 10.00 π.μ.- 15.30 μ.μ.)

Εισηγητές στο σεμινάριο θα είναι οι καθηγητές /Ερευνητές Εκπαιδευτικοί Δρ. Νομικός Σπυρίδων, Δρ. Πολίτης Αναστάσιος, Δρ. Σταθάκης Κυριάκος, Δρ. Βουδούρης Κωνσταντίνος και Τσιγώνιας Μάριος, MSc.

Στο πρόγραμμα των δύο ημερών θα καλυφθούν με εισηγήσεις οι παρακάτω θεματικές ενότητες και τομείς:
1. Εκδοτικά Συστήματα και Μοντέλα (1/2 h)
2. Ανατομία των σύγχρονων τεχνολογιών εκτύπωσης και έννοιες σχεδίασης συσκευασίας (1 1/2 h).
3. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά των Έξυπνων υλικών, (2h)
4. Ανάπτυξη και θεώρηση των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών, (κεραίες – κυκλώματα) των RFID συστημάτων,(3 h)
5.α. Αναγνώστες, Η/Υ, Πληροφοριακά συστήματα, EPC Clobal – GEN 2 (1,1/2 h).
5.β. Εφαρμογές σε τομείς, [ Νοσηλεία, Ασφάλεια, Εφοδιαστική αλυσίδα ( Διακίνηση-Αποθήκευση-Απογραφή) , Βιβλιοθήκες,Συσκευασίες], Αντικλεπτικά, Γνησιότητα, Επικοινωνία, (1,1/2 h)
6. Αγορά, Ανάλυση και Προβλέψεις,(1 h)
Το Σεμινάριο περιλαμβάνει την παρουσίαση των απαιτήσεων και πλούσιας εικόνας του χώρου σχεδίασης και παραγωγής, σε εφαρμογές για έντυπα – συσκευασίες, μέσω συστημάτων RFID, στην έντυπη και ηλεκτρονική τεχνολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τις εργασίες του σεμιναρίου μπορούν να απευθύνονται στους κ.κ. Νομικό Σπυρίδωνα (nomic@teiath.gr) και Ρενιέρη Δέσποινα (renieri.de@gmail.com), η οποία έχει και τη γραμματειακή υποστήριξη του σεμιναρίου, στα τηλέφωνα 210- 5385427 (γραφείο) και 693 23 600 63 (κινητό). Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και τις 25 Νοεμβρίου 2008.

Το κόστος παρακολούθησης έχει οριστεί στα 300 Ευρώ / συμμετέχοντα (200 ευρώ αν ο συμμετέχων προέρχεται από εταιρεία μέλος του ΣΥΒΙΠΥΣ) και καλύπτει:
1. Φάκελλος με τις Σημειώσεις και περιλήψεις των εισηγήσεων
2. CD των παρουσιάσεων και έντυπο υλικό για σημειώσεις-παρατηρήσεις-ερωτήσεις
3. Σημειώσεις των Καινοτομικών τεχνολογιών – υλικών – εφαρμογών-τομέων-δράσεων (250 σελ.)
4. On-line Δικτύωση – Ενημέρωση (www / e-mail), με όλες τις εφαρμογές και εξελίξεις στην έξυπνη συσκευασία και τυπωμένα ηλεκτρονικά.
5. Καφές και μικρό γεύμα

Η κατάθεση των χρημάτων για τη συμμετοχή μπορεί να γίνεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με τα παρακάτω στοιχεία: 105/54500552 / ΤΕΙ Αθ./ Ερευνών, (παρακαλούνται οι καταθέτες να σημειώνουν δίπλα στο όνομα τους τα αρχικά ΕΞ)