Ιδιαίτερα αυξημένο καταγράφεται το ενδιαφέρον των Ελλήνων επιχειρηματιών για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στη βουλγαρική αγορά, ενώ και Βούλγαροι ομόλογοί τους παραμένουν με το βλέμμα στραμμένο στη χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που παρουσιάστηκε σε συνέδριο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

Βάσει της έρευνας, το 50% των ελληνικών επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσαν ότι επιθυμούν την είσοδό τους στην αγορά της γειτονικής χώρας. Αντίστοιχα, το 55% των βουλγαρικών εξέφρασε επιθυμία να δραστηριοποιηθούν επί ελληνικού εδάφους. Και στις δύο πλευρές, δελεαστικότεροι τομείς αποτελούν αυτοί της ένδυσης και των κατασκευών.

Οι περισσότερες από τις ελληνικές επιχειρήσεις της έρευνας εμφανίζουν τζίρο άνω των 500.000 ευρώ, με το 7% να παρουσιάζει έσοδα κάτω των 100.000 ευρώ. Από τις βουλγαρικές επιχειρήσεις, μόνο μία στις 10 επιχειρήσεις παρουσίασε αξιόλογο κύκλο εργασιών στην περίοδο 2003-2005. Το 60% εμφανίζει έσοδα κάτω από 100.000 ευρώ.

Αναφορικά με τα καθαρά τους κέρδη, το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων δήλωσε ότι κυμαίνονται από 30.000-100.000 ευρώ. Μόνο το 13% των ερωτηθέντων εμφανίζει κέρδη πάνω από 100.000 ευρώ. Στη Βουλγαρία, τα 2/3 των επιχειρήσεων του κλάδου των κατασκευών εμφανίζουν καθαρά κέρδη κάτω των 30.000 ευρώ.

Σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων, 50% των ελληνικών επιχειρήσεων δήλωσε ότι απασχολούν λιγότερα από 10, και ένα 10% πάνω από 50 άτομα. Οι μισές από τις βουλγαρικές επιχειρήσεις, δήλωσαν ότι απασχολούν κατά μέσο όρο 35 εργαζόμενους, ενώ περίπου 20% πάνω από 100 άτομα.

Περίπου το 15% των επιχειρήσεων και στις δύο πλευρές των συνόρων δήλωσε ότι έχει ήδη αναπτύξει κάποιας μορφής διασυνοριακή συνεργασία. Πάντως, από την έρευνα προκύπτει ότι Έλληνες (40%) και Βούλγαροι (50%) επιχειρηματίες συνεργάζονται κατ’ εξοχήν με επιχειρήσεις που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των δύο χωρών, Αθήνα και Σόφια. Οι υπόλοιπες βουλγαρικές επιχειρήσεις έχουν επαφές με επιχειρήσεις από τη Β. Ελλάδα, κυρίως τη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερη πληροφόρηση για τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης, φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες επιχειρηματίες (80%), έναντι των Βούλγαρων ομολόγων τους (40%). Οι βασικότερες πηγές ενημέρωσης για τους Έλληνες είναι: επιμελητήρια (48%), Internet (39%), ΜΜΕ (38%), σύμβουλοι επιχειρήσεων (36%), λογιστές (7%) και τράπεζες (5%). Στη Βουλγαρία, από αυτές που δήλωσαν ότι λαμβάνουν αρκετή πληροφόρηση, το 70% απευθύνεται σε εταιρίες συμβούλων, 50% στο Internet και μόνο 1% βασίζεται στα ΜΜΕ και το Επιμελητήριο.